Francuski – Zdanie przeczące


Rodzaje zdań

1. zdanie oznajmujące
2. zdanie pytające
3. zdanie przeczące
4. zdanie rozkazujące