Francuski – Zdanie rozkazujące

• zdanie rozkazujące • przykłady

ZDANIE ROZKAZUJĄCE

zdania rozkazujące służą do:

– do wypowiadania rozkazów,

– do formułowania życzeń, rad, zaleceń, zachęt i próśb.

 

zdanie rozkazujące bez czasownika w formie osobowej:

  Stationnement interdit! – Zakaz postoju!
  Haut les mains! – Ręce do góry !
  Défense d’afficher! – Zakaz naklejania reklam!
  Attention, école! – Uwaga, szkoła!
  Stop! Silence! – Stop! Cisza!

 

• zdania z czasownikiem w formie osobowej:

  – w trybie rozkazującym (MODE IMPÉRATIF):
    Sortez! Ne bougez pas! Arrêtez-vous! (rozkaz)
    Passez-moi le pain, s‘il vous plaît, (prośba)
    N’aie pas peur, (zachęta)
    Prenez un comprimé, trois fois par jour, (zalecenie)
    Faites cuire à feu doux pendant 10 minutes, (rada)
  – w trybie oznajmującym – czas futur simple lub futur proche:
    Tu m’achèteras un kilo de farine, (polecenie)
    Avant de partir, vous allez fermer les fenêtres, (polecenie)
    Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement, (rozkaz)


• zdania rozkazujące oparte na bezokoliczniku:

   Ralentir, travaux, (ostrzeżenie)
   Ne pas se pencher au dehors, (zakaz)
   Couper la viande en morceaux. Mettre dans une cocotte. Assaisonner et couvrir d’eau à ras.
   Mięso pokroić na kawałki. Włożyć do rondla. Przyprawić i zalać wodą.

 

PRZYKŁADY