Francuski – Zdanie oznajmujące

• zdanie oznajmujące • zdanie pytające • przeczenie • przykłady

ZDANIE OZNAJMUJĄCE

SZYK WYRAZÓW W ZDANIU – ORDRE DES MOTS DANS LA PHRASE

okoliczniki + podmiot + orzeczenie + dopełnienia (bliższe / dalsze) + okoliczniki

• w języku francuskim szyk wyrazów nie jest tak dowolny jak w języku polskim – należy przestrzegać zasady

  okoliczniki + podmiot + orzeczenie + dopełnienia + okoliczniki

• zmiana szyku wyrazów może spowodować zmianę lub pozbawienie sensu całego zdania

 

możliwe zmiany kolejności wyrazów

element zdania

pozycja w zdaniu

 

dopełnienie

w postaci zaimka

przed orzeczeniem

Je le connais bien. – Znam go dobrze.

okolicznik miejsca

i czasu

na początku lub

na końcu zdania

Demain, je pars. – Jutro wyjeżdżam, lub

Je pars demain. – Wyjeżdżam jutro.

podmiot w inwersji

podkreślony przez

• c’est… qui

• c’est… que

na początku zdania

C’est Philippe qui travaille bien. – To Filip dobrze pracuje.

C’est à sa mère que Jean envoie une lettre. – To do swojej matki Jan wysyła list.

 

PRZYKŁADY