Zdania warunkowe

•  zastosowanie  •  budowa  •  I okres warunkowy  • II okres warunkowy  • III okres warunkowy  •  spójnik si

ZDANIA WARUNKOWE – ZASTOSOWANIE

 

zdania warunkowe

• to konstrukcja określająca, jaki warunek zdania podrzędnego musi zostać spełniony

  aby zrealizowana została czynność zdania nadrzędnego

• prawdopodobieństwo spełnienia czynności wyrażone jest przez odpowiedni dobór czasów zdania podrzędnego i nadrzędnego

 

zdania warunkowe w języku włoskim

w języku włoskim wyróżnia się 3 główne typy zdań warunkowych:

I – możliwy do spełnienia, II – prawdopodobny, III niemożliwy do spełnienia

 

 

OKRESY WARUNKOWE – BUDOWA

si + zdanie podrzędne + zdanie nadrzędne

 

zdania warunkowe składają się zawsze z dwóch części

  se  + (1) zdanie podrzędne = warunek  +  (2) zdanie nadrzędne = rezultat

 

•  kolejność zdań składowych jest dowolna: na początku może wystąpić zarówno zdanie podrzędne, jak i nadrzędne

1. se + zdania podrzędne: wyraża warunek do spełnienia

2. zdanie nadrzędne: opisuje rezultat spełnienia warunku

Se (1) ti sbrighi, (2) arriverai in tempo. – Jeżeli pospieszysz się, dojedziesz na czas.

 

 

I TYP – WARUNEK REALNY DO SPEŁNIENIA

• zdania warunkowe I typu odnoszą się do teraźniejszości lub przyszłości

• przedstawiają realną możliwość spełnienia warunku, zawartego w zdaniu podrzędnym

 

budowa  

se + presente indicativo + presente indicativo

Se vuoi, puoi venire. – Jeżeli chcesz, możesz przyjść

 

se + presente indicativo + futuro

Se ti sbrighi, arriverai in tempo. – Jeżeli pospieszysz się, dojedziesz na czas.

 

se + presente indicativo + imperativo

Se hai mal di testa, non uscirei – Jeżeli boli cię głowa, nie wychodź!

 

se + futuro + futuro

Se dirai la verità, sarai premiato. – Jeżeli powiesz prawdę, dostaniesz nagrodę.

 

se + futuro + imperativo

Se potrai, vienil – Jeżeli będziesz mógł, przyjdź!

 

 

II TYP – WARUNEK MOŻLIWY DO SPEŁNIENIA

• zdania warunkowe II typu odnoszą się do teraźniejszości lub przyszłości

• przedstawiają warunek niespełniony w teraźniejszości ale jeszcze możliwy do spełnienia w przyszłości – tzw. gdybanie

 

budowa

se + congiuntivo imperfetto + condizionale presente

Se tu volessi, potresti venire. – Gdybyś chciał, mógłbyś przyjść.

Se loro dicessero la verità, sarebbero premiati. – Gdyby powiedzieli prawdę, zostaliby nagrodzeni.

 

 

III TYP – WARUNEK NIEMOŻLIWY DO SPEŁNIENIA

• zdania warunkowe III typu odnoszą się do przeszłości

• przedstawiają warunek, który nie został spełniony w przeszłości a więc jego realizacja nie jest możliwa

 

budowa

se + congiuntivo trapassato + condizionale passato

Se avessi studiato di più, saresti stato promosso. – Gdybyś więcej się uczył (w przeszłości), zdałbyś.

Se tu stessi un po’ zitta, ora avrei già finito. – Gdybyś była cicho, już bym skończyła.

 

w języku potocznym używa się konstrukcji

se + imperfetto indicativo + imperfetto indicativo

Se non lo compravo, avevo ancora molti soldi. – Gdybym tego nie kupił, miałbym nadal dużo pieniędzy.

Se non glielo dicevo, non avevo pace. – Gdybym mu tego nie powiedział, nie zaznałbym spokoju.