Włoski – Zaimek

ZAIMEK

zaimek

• to część mowy mogąca zastąpić inne części mowy np. rzeczownik, przymiotnik lub całe zdanie, np. Jan – on

• wyróżnia się zaimki: osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, względne, pytające, wzajemne, nieokreślone, ilościowe

zaimek w języku włoskim

• odpowiednikiem polskich przymiotników są w języku włoskim aggettivi qualificativi

• odpowiednikiem polskich zaimków przymiotnych są w języku włoskim aggettivi indicativi lub determinativi

zaimki przymiotne – aggettivi

zaimki przymiotne występują razem z rzeczownikami

wyróżnia się

• zaimki przymiotne dzierżawcze – aggettivi possessivi: il mio libro – moja książka

• zaimki przymiotne wskazujące – aggettivi dimostrativi: questo libro – ta książka

• zaimki przymiotne nieokreślone – aggettivi indefiniti: tutto il libro – cała książka

• zaimki przymiotne pytające – aggettivi interrogativi: quale libro? – która książka?


zaimki rzeczowne – pronomi

zaimki rzeczowne zastępują rzeczowniki i pełnią ich funkcje

wyróżnia się

• zaimki rzeczowne dzierżawcze – pronomi possessivi: il libro è mio – książka jest moja

• zaimki rzeczowne wskazujące – pronomi dimostrativi: vorrei quelli – chciałbym tamte

• zaimki rzeczowne nieokreślone – pronomi indefiniti: ho tutto – mam wszystko

• zaimki pytające – pronomi interrogativi: chi è? – kto to jest? kto tam?

• zaimki względne – pronomi relativi: conosco il ragazzo di cui parli – znam chłopca, o którym mówisz

• zaimki osobowe – pronomi personali: tu mi piaci, ma io non piaccio a te – ty mi się podobasz, ale ja nie podobam się tobie.

  !! POSZCZEGÓLNE ZAIMKI SĄ OPISANE W ZAKŁADKACH