Francuski – Tryb rozkazujący

• tryb rozkazujący

BUDOWA TRYBU ROZKAZUJĄCEGO

formy trybu rozkazującego różnią się od form trybu oznajmującego tylko brakiem zaimka osobowego
czasowniki I koniugacji tworzą tryb rozkazujący 2 osoby liczby pojedynczej  bez końcówki: s

 

rozkaz

zakaz

 

l. pojedyncza

l. mnoga

l. pojedyncza

l. mnoga

1. os.

2. os.

3. os.

sors!

sortons!

sortez!

ne sors pas!

ne sortons pas!

ne sortez pas!

 

czasowniki zwrotne

1. os.

2. os.

3. os.

lave-toi!

lavons-nous!

lavez-vous!

ne te lave pas!

ne nous lavons pas!

ne vous lavez pas!

• formy trybu rozkazującego różnią się od form trybu oznajmującego tylko brakiem zaimka osobowego

 

• czasowniki 1 grupy tracą w trybie rozkazującym końcowe: s w 2 osobie liczby pojedynczej

  Tu cherches – Cherche!

  * wyjątek: jeśli po czasowniku w 2 osoby liczby pojedynczej występuje: en lub y, końcowe: s pozostaje

    J’achète du café? Oui, achètes-en! – ma kupic kawę? Kup – ją!, Penses-y! – Pomyśl o tymi.

 

• tryb rozkazujący jest często stosowany w zwrotach grzecznościowych, a dla złagodzenia kategoryczności

  używa się często zwrotu s’il vous plaît    

  Asseyez-vous, Madame. – Proszę usiąść. Passez-moi le sucre, s’il vous plaît. – Proszę podać mi cukier.

 

wyrażenia wykrzyknikowe: quel, quelle, comme, que

za pomocą: quel quelle, comme, que można tworzyć wyrażenia wykrzyknikowe.

Quel beau temps! – Jaka piękna pogoda!

Comme on est bien ici! – Jak tu jest dobrze!

Que de monde! – Ile ludzi!