Włoski – Tryb rozkazujący

TRYB ROZKAZUJĄCY – IMPERATIVO

     

tryb rozkazujący służy do formułowania:

 

• zakazu, polecenia lub rozkazu

 Toma a casa subito! – Wracaj natychmiast do domu!

 Scrivi la lettera a tua nonna! – Napisz list do swojej babci!

 

• zaproszenia

  Venite a casa mia stasera, per favorei – Przyjdźcie do mnie dziś wieczorem, bardzo proszę!

  Su, andiamo a ballerei – Dalej, chodźmy potańczyć.

  

• wskazówki, porady lub zalecenia

  Stai attento quando torni a casa di notte! – Uważaj, gdy wracasz do  domu w nocy!

  Non mangiare questo pane, è secco! – Nie jedz tego chleba, jest suchy!

  

ODMIANA CZASOWNIKÓW W TRYBIE ROZKAZUJĄCYM

I grupa

II grupa

III grupa

zwrotne

posiłkowe

parlare

credere

finire

svegliarsi

essere

avere

tu parla

lui/lei parli

noi parliamo

voi parlate

loro parlino

 

tu credi

lui/lei creda

noi crediamo

voi credete

loro credano

 

tu finisci

lui/lei finisca

noi finiamo

voi finite

loro finiscano

    

ti svegliati

si svegli

ci svegliamoci

vi svegliatevi

si sveglino

  

tu sii

lui/lei sia

noi siamo

voi siate

loro siano

 

tu abbi

lui/lei abbia

noi abbiamo

voi abbiate

loro abbiano

  

PRZECZENIE TRYBU ROZKAZUJĄCEGO

• tworzy się poprzez dodanie non do odmienionej formy czasownika.

• wyjątkiem jest druga osoba liczby pojedynczej, którą tworzymy dodając przysłówek non do bezokolicznika

 

non parlare!

non parli!

non parliamo!

non parlate!

non parlino!

 

non credere!

non creda!

non crediamo!

non credete!

non credano!

 

non finire!

non finisca!

non finiamo!

non finite!

non finiscano!

 

tu non svegliarsi!

Lei non si svegli!

noi non svegliamoci!

voi non svegliatevi!

Loro non si sveglino!

 

non essere

non sia

non siamo

non siate

non siano

 

non avere

non abbia

non abbiamo

non abbiate

non abbiano