Włoski – Trapassato remoto

• trapassato remoto – teoria

CZAS ZAPRZESZŁY ZALEŻNY – TRAPASSATO REMOTO

czas zaprzeszły złożony: essere lub avere  w imperfetto + participio passato

jest najrzadziej używanym z włoskich czasów

• czas trapassato remoto jest czasem zależnym ponieważ wyraża się nim czynność przeszłą, która miała miejsce

  przed inną czynnością przeszłą wyrażoną w passato remoto

 

• występuje tylko w zdaniach podrzędnych okolicznikowych czasu

  Dopo che Maurizio ebbe finito di leggere il libro, andò a letto. – Kiedy Maurizio dokończył czytać książkę, poszedł spać.

  Litigarono dopo che si furono ubriacati. – Pokłócili się po tym, jak się upili.

 

budowa: essere lub avere  w passato remoto + participio passato

I grupa

II grupa

III grupa

zwrotne

parlare

credere

finire

svegliarsi

io ebbi parlato

tu avesti parlato

lui ebbe parlato

noi avemmo parlato

voi aveste parlato

loro ebbero parlato

io ebbi creduto

tu avesti creduto

lui ebbe creduto

noi avemmo creduto

voi aveste creduto

loro ebbero creduto

io ebbi finito, fui finito

tu avesti finito, fosti finito

lui ebbe finito, fu finito

noi avemmo finito, fummo finiti

voi aveste finito, foste finiti

loro ebbero finito, furono finiti

mi fui svegliato

ti fosti svegliato

si fu svegliato

ci fummo svegliati

vi foste svegliati

si furono svegliati