Włoski – Passato remoto

• passato remoto

CZAS PRZESZŁY DOKONANY PROSTY – PASSATO REMOTO

czas przeszły prosty dokonany: temat bezokolicznika + końcówki 

passato remoto * jest czasem literackim nieużywanym w mowie potocznej

czas passato remoto:

• opisuje czynności dokonane, zakończone w przeszłości, które nie mają związku z teraźniejszością.

• jest to tak zwany czas „historyczny" lub „literacki" typowy dla tekstu pisanego

• passato remoto używany jest na południu Włoch, na północy zastępowany jest przez passato prossimo

 

budowa: bezokolicznik + końcówki

I grupa

II grupa

III grupa

zwrotne

parlare

credere

finire

svegliarsi

io parla i

tu parla sti

lui parl ò

noi parla mmo

voi parla ste

loro parla rono

io credei, credetti

tu credesti

lui credé, credette

noi credemmo

voi credeste

loro crederono, credettero

io finii

tu finisti

lui finì

noi finimmo

voi finiste

loro finirono

mi svegliai
ti svegliasti
si svegliò
ci svegliammo
vi svegliaste
si svegliarono