Niemiecki – Zaimek

ZAIMEK

zaimek jest częścią mowy zastępującą rzeczownik, przymiotnik oraz liczebnik

w języku niemiecki wyróżnia się następujące rodzaje zaimków:


• zaimek osobowy – das Personalpronomen 

  Ich, du, sie, w ir,…


• zaimek nieosobowy – das unpersönliche Pronomen 

  es regnet es gibt, …


• zaimek dzierżawczy – das Possessivpronomen 

  mein, dein, ihr, unser, euer, …


• zaimek zwrotny – das Reflexivpronomen 

  sich oraz zaimek einander


• zaimek wskazujący – das Demonstrativpronomen 

  dieser, der, jener, derselbe, derjenige, der gleiche, …


• zaimek nieokreślony – das Indefinitpronomen 

  man, jemand, etwas,…


• zaimki einer, eine, eins z dopełniaczem

   einer, eine, eins


• zaimek pytający – das Interrogativpronomen 

  wer?, was?, welcher? was für ein?, was für welcher?,..

.
• zaimek względny – das Relativpronomen 

  der, die, das, welcher, welche, welches, wer, was – patrz: zdania przydawkowe


• przysłówki zaimkowe – Pronominaladverbien 

  dafür, darüber,…