Niemiecki – Zaimek zwrotny

• zaimek zwrotny • zaimek einander

ZAIMEK ZWROTNY

ich freue mich — ja cieszę się
du freust dich — ty cieszysz się
er, sie, es freut sich — on ona, ono cieszy się

 

wir freuen uns — my cieszymy się
ihr freut euch — wy cieszycie się
sie, Sie freuen sich — oni, one – Pan, Pani, Państwo cieszą się

 

zaimek zwrotny w języku niemieckim z wyjątkiem III osoby jest różny dla każdej osoby  
 

zaimek zwrotny może wyrażać również stosunek wzajemności dwóch przedmiotów lub osób względem siebie:
  Sie geben sich die Hand. – Oni podają sobie rękę.
 

 

ZAIMEK WZAJEMNY EINANDER

einander = einer dem anderen – jeden drugiemu

einander jest używany głównie w języku literackim

zamiast zaimka zwrotnego sich można użyć zaimka wzajemnego einander

  Sie geben einander die Hand.

  Wir erzählten einander Witze. – Opowiadaliśmy sobie/wzajemnie dowcipy.
 

• zaimek einander występuje często w połączeniu z przyimkami: mit, von, durch, neben itd.
  Wir sprachen zwei Stunden miteinander. – Rozmawialiśmy ze sobą dwie godz.
  Sie hörten lange nichts voneinander. – Oni długo o sobie nic nie słyszeli.
  Kinder, seid nett zueinander! – Dzieci, bądźcie miłe w stosunku do siebie!
  Sprecht nacheinander und nicht durcheinander! – Mówcie jeden po drugim, a nie jeden przez drugiego!
  Die Zwillinge lassen sich nicht voneinander unterscheiden. – Nie można odróżnić bliźniaków jednego od drugiego.
 

 

PRZYKŁADY