Niemiecki – Zaimek dzierżawczy

• zaimek dzierżawczy • zestawienie • przykłady

ZAIMEK DZIERŻAWCZY DAS POSSESSIVPRONOMEN

w języku niemieckim, podobnie jak w polskim, każda osoba ma swój odpowiedni zaimek dzierżawczy

zaimki dzierżawcze spełniają w zdaniu rolę przydawki (najczęściej) i zastępują rodzajnik

 

zaimek dzierżawczy, podobnie jak rodzajnik ein, ma jednakową końcówkę:

  – w mianowniku liczby pojedynczej dla rodzaju męskiego i nijakiego

    mein Vater – Kind – mój ojciec, moje dziecko

  – w mianowniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego

    meine Schülerin, meine Schülerinnen

  – mianowniku liczby mnogiej

    ihr Vater, ihr Kind – jej ojciec, jej dziecko;
 

Zaimek dzierżawczy – zestawienie

 

r. męski

r. żeński

r. nijaki

ich

mein Freund (Sing.)

meine Freunde (PI.)

meine Uhr

meine Uhren

mein Buch

meine Bücher

du

dein Freund

deine Freunde

deine Uhr

deine Uhren

dein Buch

deine Bücher

er, es

sein Freund

seine Freunde

seine Uhr

seine Uhren

sein Buch

seine Bücher

sie

ihr Freund

ihre Freunde

ihre Uhr

ihre Uhren

ihr Buch

ihre Bücher

wir

unser Freund

unsere Freunde

unsere Uhr

unsere Uhren

unser Buch

unsere Bücher

ihr

euer Freund

eure Freunde

eure Uhr

eure Uhren

euer Buch

eure Bücher

sie

oni, one

ihr Freund

ihre Freunde

ihre Uhr

ihre Uhren

ihr Buch

ihre Bücher

Sie

Pan, Pani, Państwo

Ihr Freund

Ihre Freunde

Ihre Uhr

Ihre Uhren

Ihr Buch

Ihre Bücher

 

ZAIMEK DZIERŻAWCZY – WZÓR ODMIANY

 

r. męski

r. żeński

r. nijaki

liczba pojedyncza

N.

G.

D.

A.

mein Hund

meines Hundes

meinem Hund

meinen Hund

ihre Freundin

ihrer Freundin

ihrer Freundin

ihre Freundin

euer Haus

eures Hauses

eurem Haus

euer Haus

liczba mnoga

N.

G.

D.

A.

meine Hunde

meiner Hunde

meinen Hunden

meine Hunde

ihre Freundinnen

ihrer Freundinnen

ihren Freundinnen

ihre Freundinnen

eure Häuser

eurer Häuser

euren Häusern

eure Häuser

W jęz. niemieckim nie ma tak „uniwersalnego” zaimka dzierżawczego (poi. „swój”), który mógłby być użyty (w
celowniku i bierniku) w odniesieniu do wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej:
Odwiedzam swego ojca.- Ich besuche meinen Vater.
Odwiedzasz swego ojca.- Du besuchst deinen Vater.
On odwiedza swego ojca.- Er besucht seinen Vater.
Ona odwiedza swego ojca.- Sie besucht ihren Vater.
Ono odwiedza swego ojca.- Es besucht seinen Vater.
Odwiedzamy swego ojca.- Wir besuchen unseren Vater.
Odwiedzacie swego ojca.- Ihr besucht euren Vater.
Oni odwiedzają swego ojca.- Sie besuchen ihren Vater.
Pomagam swemu ojcu.- Ich helfe meinem Vater.

 

 

PRZYKŁADY

Ich habe ein Buch. – Das ist mein Buch, (moja)
Du hast einen Mantel. – Das ist dein Mantel, (twój)
Er hat eine Tochter. – Das ist seine Tochter, (jego)
Sie hat einen Wagen. – Das ist ihr Wagen, (jej)
Wir haben ein Kind. – Das ist unser Kind, (nasze)
Ihr habt ein Haus. – Das ist euer Haus, (wasz)
Sie haben einen Garten. – Das ist ihr Garten, (ich)
Sie haben einen Sohn. – Das ist Ihr Sohn. (Pana, Pani, Państwa)