Niemiecki – tryb rozkazujący

TRYB ROZKAZUJÄ„CY – IMPERATIV

TRYB ROZKAZUJÄ„CY – IMPERATIV

tryb rozkazujÄ…cy wyraĹĽa nakaz lub zakaz – w jÄ™zyku niemieckim tryb rozkazujÄ…cy tworzy siÄ™ dla:

•  2. osoby liczby pojedynczej oraz

•  1, 2, 3 osoby liczby mnogiej.

 

budowa:

• 2 osoba liczby pojedynczej

  w drugiej osobie liczby pojedynczej odrzuca siÄ™ zaimek i koĹ„cĂłwkÄ™ osobowÄ…:
  du kommst – komm! chodĹş!, przyjdĹş!, du gehst – geh! idĹş!
  * czasowniki, ktĂłre w 2.osobie Prasens otrzymujÄ… dodatkowÄ… samogĹ‚oskÄ™ e, zachowujÄ… jÄ… takĹĽe w trybie rozkazujÄ…cym:
     du antwortest – antworte! odpowiedz!, du wartest – warte! czekaj!


• 2 osoba liczby mnogiej

  w drugiej osobie liczby mnogiej odrzuca siÄ™ tylko zaimek:
  ihr kommt – kommt! chodĹşcie, przyjdĹşcie!, geht! idĹşcie! arbeitet! pracujcie!

 

• 1 i 3 osoba liczby mnogiej

  formÄ™ grzecznoĹ›ciowÄ… tr. rozkazujÄ…cego tworzy siÄ™, zamieniajÄ…c kolejność zaimka osobowego i czasownika
  kommen Sie! proszÄ™ przyjść!; niech pan / pani przyjdzie!; niech paĹ„stwo przyjdÄ…!
  gehen Sie! proszÄ™ iść!; niech pan! / pani idzie!; niech paĹ„stwo idÄ…!

 

• czasowniki rozdzielnie złożone również w formach trybu rozkazującego są rozdzielne

  steh auf!, paĂź auf!, denke nach!, geh spa-zieren!.


 

 

PRZYKĹ