Niemiecki – Rzeczownik

• rzeczownik • rodzaj rzeczownika • liczba rzeczownika • deklinacja • rzeczowniki złożone • rekcja

RZECZOWNIK

rzeczownik:

rzeczownik jest częścią mowy, która oznacza osobę, przedmiot lub pojęcie

rzeczowniki w języku niemieckim

pisane są z dużej litery

odmieniają się przez: rodzaje, liczby i przypadki.

podobnie jak w polskim, występują trzy rodzaje rzeczowników.

 

 

RODZAJ RZECZOWNIKA

rodzaj rzeczowników niemieckich nie zawsze pokrywa się z rodzajami w języku polskim

rodzaj męski

rodzaju męskiego są:
nazwy oznaczające istoty męskie – ludzi i zwierzęta
  der Mann, der Soldat, der Löwe, der Hahn – kogut, der Stier – byk.
nazwy pór roku, miesięcy, pór dnia, stron świata, wiatrów
  der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter, der Februar, der Dienstag, der Nachmittag, der Osten, der Westen,

  der Norden, der Süden – często używane w skrótach bez rodzajnika: in Ost und West , der Monsun, der Passat
nazwy szczytów górskich i jezio
  der Brocken, der Vesuv, der Großglockner, der Tschad, der Bodensee, der Bajkał
nazwy marek samochodów
  der Mercedes, der Opel, der Fiat, der VW, der BMW itp
rzeczowniki o zakończeniach: ig, ing, er, en, ling
  -ig: der König – król , der Käfig – klatka , der Honig – miód
  -ing: der Hering – śledź , der Fasching – karnawał
  -er – większość, gdyż są również rzeczowniki rodzaju nijakiego i żeńskiego: der Lehrer, der Schlosser, der Bruder, der Mechaniker
  -ling: der Lehrling, der Schmetterling itp.

rzeczowniki odczasownikowe:

  der Gang, der Sprung, der Lauf

 

rodzaj żeński

rodzaju żeńskiego są:

rzeczowniki oznaczające istoty żeńskie
  die Frau, die Henne – kura , die Stute – klacz , die Kuh – krowa
  * wyjątki: das Weib – baba , das Mädchen – dziewczynka , das Fräulein, das Mädel – dziewczyna , das Huhn – kura
nazwy drzew owoców i kwiatów
  die Eiche – dąb , die Buche – buk , die Fichte – świerk , die Pflaume – śliwka , die Erdbeere – truskawka , die Birne – gruszka  
  * wyjątki: das Veilchen – fiolek , der Ahorn – klon , der Flieder – bez , das Vergissmeinnicht – niezapominajka , der Apfel, der Pfirsich
nazwy większości rzek
  die Donau – Dunaj , die Spree – Szprewa , die Weichsel – Wista , die Oder, die Wolga, die Seine – Sekwana , die Elbe – Laba

  *wyjątki: ale: der Rhein, der Main, der Neckar, der Nil itp.
nazwy samolotów i statków
 
die Boeing, die lljuschin, die Concorde, die „Titanic”, die „Rogalin”, die „Bremen” itp
rzeczowniki zakończone na: ei, heit, keit, schaft, ung, ing
  die Bücherei – biblioteka , die Klarheit – jasność , die Möglichkeit, die Freundschaft, die Lösung – rozwiązanie , die Schülerin itp.  

  * wyjątki: der Papagei, das Allerlei – rozmaitości , das Geschrei – wrzawa

 

rodzaj nijaki

rodzaju niejakiego są:
rzeczowniki oznaczające osobę i zwierzęta młode
  das Kind, das Kalb – cielę , das Lamm – jagnię , das Fohlen – źrebię itp.
nazwy oznaczające gatunek
  das Pferd, das Schwein, das Kamel – wielbłąd , das Huhn – kura , das Schaf – owca itp
nazwy metali
  das Gold, das Eisen, das Messing – mosiądz , das Silber, das Kupfer Wyjątki: der Stahl, die Bronze

nazwy części świata, krajów, miast
  używane jednak w zasadzie bez rodzajnika określonego, z wyjątkiem sytuacji, w których nazwy te występują w połączeniu z

  przydawką: das heiße Afrika, das schöne Italien, das alte Athen, * wyjątki: der Irak, der Iran, der Sudan, der Libanon, die Ukraine,

  die Bundesrepublik, die Schweiz, die Türkei, die Slowakei, die Niederlande, die USA
rzeczowniki utworzone z niektórych innych części mowy:
  das Kommen, das Treffen, das Gute, das Englische, das Ich, das Aber
rzeczowniki zakończone na: -chen, -lein – oznaczające zdrobnienia -tel
  das Häuschen, das Märchen, das Büchlein, das Fräulein, das Viertel, das Zehntel
rzeczowniki z przedrostkami: ge, i zakończone na: e
  das Gebirge – góry , das Gebäude – budynek , das Getreide – zboże , das Gemälde – obraz
  oraz rzeczowniki bezkońcówkowe: das Getränk, das Geschlecht – rodzaj , das Geräusch – szmer
  * wyjątki: die Geschichte, der Gedanke – myśl , der Geschmack
rzeczowniki obcego pochodzenia, zakończone na: -ment, -um, -in:
  das Fragment, das Medikament, das Instrument, das Praktikum, das Museum, das Benzin, das Penizillin

 

 

LICZBA RZECZOWNIKA – Der Numerus des Substantivs

tworzenie liczby mnogiej rzeczowników

e

en

n

er

s

e

er

das Gebirge

die Gebirge

die Mutter

die Mütter

der Taeg

die Tage

die Bank

die Banken

der See

die Seen

das Bild

die Bilder

das Kino

die Kinos

die Kunst

die Künste

der Wald

die Wälder

• rzeczowniki w języku niemieckim występują, podobnie jak w polskim, w dwóch liczbach

  1. w liczbie pojedynczej – der Singular/die Einzahl 

  2. w liczbie mnogiej – der Plural/die Mehrzahl

  * rodzajnik określony w liczbie mnogiej jest wspólny dla wszystkich trzech rodzajów i brzmi die.

  * rodzajnik nieokreślony nie ma liczby mnogiej – ein Mann – Männer, ein Kind – Kinder, eine Frau – Frauen .
• cześć rzeczowników niemieckich występuje tylko w jednej liczbie 
  – tylko w liczbie pojedynczej, tzw. Singulariatantum, występują:

    rzeczowniki materiałowe: das Eis, die Milch, der Käse, das Fleisch, das Holz itd.
    nazwy zbiorowe: die Polizei, das Gepäck, die Bevölkerung, das Publikum, das Personal, der Adel – szlachta , das Obst,
    rzeczowniki abstrakcyjne: der Hunger, der Durst, die Liebe, der Verkehr, das Wetter, die Erholung, die Abschaffung, die Kindheit,
    rzeczowniki utworzone z bezokoliczników: das Skifahren, das Tennisspielen, das Rauchen, das Aufräumen itd.
  – tylko w liczbie mnogiej, tzw. Pluraliatantum, występują:
    niektóre nazwy geograficzne: die Niederlande, die USA, die Alpen, die Dolomiten, die Pyrenäen itp.
    rzeczowniki oznaczające grupy ludzi: die Leute, die Eltern
    oraz kilka innych rzeczowników: die Ferien, die Festspiele – festiwal , die Kosten, die Papiere – dokumenty , die Lebensmittel,

 

 

DEKLINACJA RZECZOWNIKA

w niemieckim wyróżnia się cztery przypadki (Kasus / Fall)

wraz z rzeczownikiem niemieckim odmienia się: poprzedzający go rodzajnik (niekiedy tylko rodzajnik) i przymiotnik

istnieją trzy typy odmiany rzeczowników
  – starke Deklination (mocna)

  – schwache Deklination (słaba)
  – gemischte/unregelmäßige Deklination (mieszana/nieregularna)

Nominativ

mianownik: wer – kto, was – co ?

 

Genitiv

dopełniacz: wessen – czyj, czyja, kogo, czego

występuje z przyimkami:: anstatt / statt, trotz, während, wegen

po wessen rzeczowniki występują bez rodzajnika

imiona własne: Inges Vater – der Vater Inges; Herrn Meiers Wohnung – die Wohnung Herrn Meiers

 * formy można zastąpić przyimkiem von z celownikiem: der Vater von Inge, die Wohnung von Herrn Meier

 

Dativ

celownik: wem – komu, czemu; wann  – kiedy, wo – gdzie

odnosi się do: stan spoczynku

występuje z przyimkami: aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu, ab, außer, entgegen, gemäß zufolge

 

Akkusative

Akkusative – biernik: wen – kogo, was – co; wohin – dokąd, skąd

odnosi się do ruchu, kierunku

występuje z przyimkami: durch, durch, gegen, ohne, um, entlang,

 

 

ODMIANA MOCNA
należy do niej większość rzeczowników rodzaju męskiego i niejakiego

l. pojedyncza

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

N (M): wer, was – kto, co

G (D): wessen – czyj, czyja, kogo, czego
D (c): wem, wo, wann – komu, co, kiedy,
A (B): wen, was, wohin – kogo, co, dokąd

ein / der Schuler
eines / des  Schulers
einem / dem  Schuler
einen / den Schuler

eine / die Tochter
einer / der Tochter
einer / der Tochter
eine / die Tochter

ein / das Jahr
eines / des Jahres
einem / dem Jahr
ein / das Jahr

l. mnoga

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

N (M): wer, was – kto, co

G (D): wessen – czyj, czyja, kogo, czego
D (c): wem, wo, wann – komu, co, kiedy,
A (B): wen, was, wohin – kogo, co, dokąd

die Schuler
der Schuler
den Schulern
die Schuler

die Tochter
der Tochter
den Tochtern
die Tochter

die Jahre
der Jahre
den Jahren
die Jahre

• odmianie mocnej podlega także około 30 rzeczowników r. żeńskiego – miedzy innymi:

  die Mutter, dieTochter, die Stadt, die Nacht, die Wand, die Kraft, die Macht, die Hand;

 

ODMIANA SŁABA
należy do niej większość rzeczowników rodzaju żeńskiego oraz rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na: e lub en charakterystyczną cechą tej odmiany są końcówki: e lub en w liczbie mnogiej

l. pojedyncza

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

N (M): wer, was – kto, co

G (D): wessen – czyj, czyja, kogo, czego
D (c): wem, wo, wann – komu, co, kiedy,
A (B): wen, was, wohin – kogo, co, dokąd

ein / der Student
eines / des Studenten
einem / dem Studenten
einen / den Studenten

eine / die Schule
einer / der Schule
einer / der Schule
eine / die Schule

brak

l. mnoga

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

N (M): wer, was – kto, co

G (D): wessen – czyj, czyja, kogo, czego
D (c): wem, wo, wann – komu, co, kiedy,
A (B): wen, was, wohin – kogo, co, dokąd

die Studenten 
der Studenten
den Studenten
die Studenten

die Schulen
der Schulen
den Schulen
die Schulen

rodzaj nijaki
brak

odmianie słabej podlegają także:

• rzeczowniki rodzaju męskiego kończące się na: e: der Junge, der Knabe, der Pole, der Grieche, der Franzose (+ nazwy wielu

  innych mieszkańców państw), der Biologe, der Kunde, der Psychologe, der Löwe, der Experte, der Neffe, der Zeuge, der Hase itd.
• rzeczowniki pochodzenia obcego o akcentowanych sylabach końcowych: \

  – najczęściej z końcówkami: ent, ant, at, ist: der Studänt, der Assistent, der Dozent, der Produzent, der Präsident, der Patient, der

    Praktikant, der Elefant, der Lieferant, der Konsonant, der Kosmonaut, der Kamerad, der Kandidat, der Soldat, der Diplomat, der

    Doktorand, der Ökonom, der Katholik, der Fotograf, der Dramaturg, der Tourist, der Polizist, der Journalist, der Planet itd.
kilka innych rzeczowników (przeważnie jednosylabowych):
  der Herr, der Mensch, der Nachbar, der Bauer, der Held, der Bär, der Fürst, der Prinz, der Graf, der Narr itp.

 

 

ODMIANA MIESZANA / NIEREGULARNA
• rzeczowniki zakończone na: or, urn, ium

l. pojedyncza

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

N (M): wer, was – kto, co

G (D): wessen – czyj, czyja, kogo, czego
D (c): wem, wo, wann – komu, co, kiedy,
A (B): wen, was, wohin – kogo, co, dokąd

ein/der Profesor
eines/des Profesors
einem/dem Profesor
einen/den Profesor

rodzaj żeński
brak

ein/das Auge
eines/des Auges
einem/dem  Auge
eines/das Auge

l. mnoga

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

N (M): wer, was – kto, co

G (D): wessen – czyj, czyja, kogo, czego
D (c): wem, wo, wann – komu, co, kiedy,
A (B): wen, was, wohin – kogo, co, dokąd

die Profesoren
der Profesoren
den Profesoren
die Profesoren

rodzaj żeński
brak

die Augen
der Augen
den Augen
die Augen

według deklinacji mieszanej/nieregularnej odmieniają się:
• rzeczowniki o (nieakcentowanym) zakończeniu: or

  der Professor, der Doktor, der Rektor, der Lektor, der Direktor, der Motor, der Traktor itd.
rzeczowniki pochodzenia łacińskiego o zakończeniu: urn, ium:
  das Verb(um), das Datum, das Museum, das Zentrum (których liczba mnoga kończy się na -en, np.: die Verben, Museen), das   

  Studium, das Gymnasium, das Auditorium, das Laboratorium (liczba mnoga kończy się na -ien) itd.
• takie rzeczowniki jak:
  der Staat, der See (jezioro), der Strahl, der Vetter (kuzyn), der Muskel, der Schmerz (ból), der Zins (procent, odsetki), der Typ,

  der Psalm, der Pantoffel, der Nerv, der Organismus, der Mechanismus, das Bett, das Ende, das Ohr, das Auge, das Insekt,

  das Hemd, das Konto, das Interesse (których liczba mnoga kończy się na Ae)n) oraz: das Adverb (przysłówek), das Stadion,

  das Prinzip, das Partizip (kończących się w liczbie mnogiej na: ien
• niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -e otrzymują w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę: ns,

  der Name, der Gedanke, der Wille (wola), der Buchstabe (litera), der Glaube, der Funke (iskra).

rzeczownik rodzaju nijakiego das Herz otrzymuje w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę: ens

 

 

ODMIANA RZECZOWNIKÓW POCHODZENIA OBCEGO
z końcówką s w liczbie mnogiej

l. pojedyncza

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

N (M): wer, was – kto, co

G (D): wessen – czyj, czyja, kogo, czego
D (c): wem, wo, wann – komu, co, kiedy,
A (B): wen, was, wohin – kogo, co, dokąd

ein /der Chef
eines/des Chefs
einem/dem  Chef
einen/den  Chef

brak

ein/das Kino
eines/des Kinos
einem/dem Kino
eines/das Kino

l. mnoga

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

N (M): wer, was – kto, co

G (D): wessen – czyj, czyja, kogo, czego
D (c): wem, wo, wann – komu, co, kiedy,
A (B): wen, was, wohin – kogo, co, dokąd

die Chefs
der Chefs
den Chefs
die Chefs


brak

die Kinos
der Kinos
den Kinos
die Kino

 

RZECZOWNIKI ZŁOŻONE – DIE ZUSAMMENGESETZTEN SUBSTANTIVE

• w języku niemieckim występuje duża liczba rzeczowników złożonych składających się z dwu lub więcej wyrazów,

• ostatni wyraz wchodzący w skład takiego rzeczownika jest zawsze rzeczownikiem i wyrazem podstawowym, który jest

  określany przez poprzedzające go wyrazy ( mogące być różnymi częściami mowy)

• części rzeczownika złożonego mogą się łączyć:

  – bezpośrednio lub

  – za pomocą spójki: s, n, en, lub er.

• rodzaj rzecz. złożonych jest zawsze taki sam jak ostatniego członu, akcent zaś spoczywa na członie określającym:

   die Bahn + der Hof = der Bahnhof

   das Jahr + die Zeit = die Jahreszeit

   der Student + das Heim = das Studentenheim

   die Ordnung + die Aufgabe = die Órdnungsaufgabe

   schlafen + das Zimmer = das Schlafzimmer

   auf + der Ruf = der Aufruf

   wild + das Schwein = das Wildschwein
• tłumaczenie rzeczowników złożonych:

  1. najpierw wyraz podstawowy = ostatni,

  2. potem wyrazy określające

      – za pomocą rzeczownika w dopełniaczu (das Kinderheim – dom dziecka),

      – przydawki przymiotnikowej (der Bauernkrieg – wojna chłopska),

      – przydawki przyimkowej (das Weinglas – kieliszek do wina itp.).

* czasami rzeczownikowi złożonemu odpowiada w języku polskim wyraz pojedynczy (die Haltestelle – przystanek).
 

 

REKCJA RZECZOWNIKA – DIE REKTION DES SUBSTANTIVS

część rzecz. niemieckich wymaga konkretnych przyimków, przy pomocy których łączy się z innymi rzeczow. lub zaimkami

die Abhängigkeit von – zależność od
der Abschied von – pożegnanie z
der Abstand von – odstęp od
die Abweichung von – odchylenie od, zboczenie z
die Ähnlichkeit mit – podobieństwo do
das Angebot an D – podaż, oferta czegoś
die Angst vor D / um – strach przed czymś, obawa; niepokój
der Anlass zu – okazja do
die Anpassung an A – dostosowanie do
der Anschluss an A – podłączenie, przyłączenie do, kontakt z
der Anspruch auf A / an A – prawo do / roszczenie w stosunku do
der Anteil an D – udział w
der Antrag auf A – wniosek o
die Antwort auf A – odpowiedź na
der Appetit auf A – apetyt na
die Arbeit an D – praca nad
die Armut an D – ubóstwo czegoś
das Attentat auf A – zamach na
der Bedarf an D – zapotrzebowanie na
das Bedürfnis nach – potrzeba czegoś
die Begeisterung für – zapał, entuzjazm do
die Begründung für – uzasadnienie czegoś
das Beispiel für – przykład na
der Beitrag zu – wkład, przyczynek do
der Beitritt zu – przystąpienie do
die Bekanntschaft mit – znajomość z
die Bumühung um – staranie się o
die Bereitschaft zu – gotowość do
der Bericht über A – relacja czegoś to czymś
die Beschäftigung mit – zajmowanie się czymś
die Bitte um / an A – prośba o J do kogoś
der Dank für / an A – podziękowanie za / komuś
die Diskussion über A – dyskusja o!nad
der Druck auf A – nacisk na
der Eindruck auf A – wrażenie na
der Einfluss auf A – wpływ na
der Eingriff in A – ingerencja w
die Einladung zu / in A – zaproszenie na / do
die Empörung über A – oburzenie z powodu
Entscheidung über A – decyzja o
die Entschuldigung für – usprawiedliwienie czegoś
die Erinnerung an A – wspomnienie, pamięć o
die Erzählung von – opowiadanie o
die Fähigkeit zu – zdolność do
die Frage nach / an A – pytanie o / do kogoś

die Freude an D / über A – radość z
der Gedanke an A – myśl o
der Gegensatz zu – przeciwieństwo do
die Gelegenheit zu d – okazja do
er Grund für – powód, przyczyna czegoś
die Grundlage für – podstawa czegoś
die Hilfe bei – pomoc w
der Hinweis auf A – zwrócenie uwagi na
die Hoffnung auf A – nadzieja na
die Information über A – informacja o
das Interesse an D / für – zainteresowanie czymś
der Kampf um/für/gegen – walka o / przeciw
die Kontrolle über A – kontrola czegoś I nad
die Kritik an D – krytyka czegoś
die Liebe zu – miłość, zamiłowanie do
die Lust auf A / zu – ochota na / do czegoś
der Mangel an D – brak czegoś
der Mut zu – odwaga do
die Nachfrage nach – popyt na
die Neigung zu – skłonność do
der Protest gegen – protest przeciw
die Prüfung in D – egzamin z
die Rücksicht auf A – wzgląd na
die Reaktion auf A – reakcja na
das Recht auf A – prawo do
die Rede von – mowa o
der Reichtum an D – bogactwo czegoś
die Schuld an D – wina w czymś
der Schutz vor D – ochrona przed
die Sehnsucht nach – tęsknota za
die Sorge um / für – troska, obawa o
der Spaß an D – radość z
das Streben nach D – dążenie do
die Suche nach – poszukiwanie czegoś
die Teilnahme an D – uczestnictwo w
der Traum von – marzenie o
der Überblick über A – przegląd czegoś
die Übersetzung in A – tłumaczenie na
 

 

PRZYKŁADY

1 Mai – (wer, was = N) Der erste Mai ist das Fest (wessen = G) der Arbeiter.

Pierwszy maj jest świętem robotników.

 

kaufen + Dative
Wem (wem = D) kaufst du ein Buch?

Komu kupujesz książkę

 

Ich kaufe (wem = D) dem Schüler das Buch.

Kupuję książkę uczniowi.

der Schuler

Ich kaufe (wem = D) der Tochter das Buch.

Kupuję córce książkę.

der Tochter

Ich kaufe (wem – D) dem Kind das Buch.

Kupuję dziecku książkę
das Kind

 

Die Zeitung (wessen – D) dieses Herrn liegt auf (auf + A) dem Regal.

der Herr, die Herren, das Regal

 

Kennst du (wen – A) die beiden Herren gut?

beide – obydwaj

 

Helfen Sie (wem – D) dem ausländischen Studenten?

der Student

 

Am Kiosk kaufen (wer – N) viele Menschen (wen, was – A) die Tageszeitungen.

der Mensch, die Menschen; die Tageszeitung, die Tageszeitungen

gram. viel – dużo, wiele występuje z rzeczownikami w liczbie pojedynczej

 

Bist du mit (mit + D) dieser Arbeit zufrieden? ????

die Arbeit, die Arbeiten – praca, prace

 

Die Lektorin hat noch nicht alle Arbeiten (wessen – G) der Studenten korrigiert (wen, was = A)
 

Hast du heute den KollegenSchmidt gesehen? (wen, was – A)

der Kollege, die Kollegen – kolega, koledzy

 

Die Reportagen (wessen – G) des Polen und des Franzosen waren sehr interessant. (Sing.)

der Pole – Polak, der Franzose- Francuz

 

Er antwortet (wem – C) der Nachbarin und dem Nachbar immer freundlich.

der Nachbar, die Nachbarin – sąsiad, sąsiadka

 

Sagen Sie bitte die Name (wessen – G) des Assistenten und der Lektorin!

der Assistent; die Lektorin
 

Die Schwester (wessen – G) meines Vaters und meiner Mutter sind meine Tante.

Die Schwestern (wessen – G) meines Vaters ind meiner Muter sind meinen Tanaten.

 

Im Geschäft gibt es (gibt es – N) viele Kunden

der Kunde, die Kunden

 

Die Schwester misst (wem – G) dem Patienten der Temperatur.

die Temperatur

 

Die Lehrerin spricht mit (wem – G) eines Jungen und einer Schülerin über (sprechen über – A) – grammatische Regeln.

der Junge, die Schülerin
 

Wir bitten die Soldaten und die Studenten um Auskunft. (bietten um – A)

die Auskunft

 

Wie lautet (wer, was – N) der Name (wessen – G) des Präsidenten von Finnland?

der Name, der Präsident

In Deutschland leben sowohl (wer was – N) die Protestanten als auch die Katholiken.


Seine Firma sucht (wen, was – N) einen guten Produzenten und viele Lieferanten

der Produzent

 

Helfen Sie (wem – D)  der Schülerin aus der Türkei und den Studentinen aus Ungarn.


Die Arbeit (wessen – G) der Polizisten  und der Journalisten ist oft schwer.

der Polizist, die Polizisten – policjant, policjanci;

 

Hier liegt (was – N) das Buch (wessen -G) des / eines Schülers.
 

Ich höre die Stimme (wessen – G) der / einer Frau.

die Stimme – głos

Zeigen Sie mir (wen, was – A) den Vater (wessen – G) des Kindes!
 

Die Meinungen (wessen – G) der Männer sind verschieden.
die Meinung – zdanie; der Mann, die Männer – człowiek, ludzie

 

Das Zimmer (wessen – G) der Studentinnen gefällt mir gut.
 

Die Preise (wessen – G) der Bücher sind hoch.