Niemiecki – Imperfect

• czas przeszły imperfect • budowa • przykłady

CZAS PRZESZŁY IMPERFEKT – PRÄTERITUM

Imperfect to czas przeszły prosty – tworzony za pomoca końcówek dodanych to tematu czasownika
tłumaczony na język polski często – mylnie jako czas przeszły niedokonany, wyraża również czynności dokonane
Der Arzt untersuchte den Patienten — może znaczyć zarówno „lekarz badał”, jak i „lekarz zbadał pacjenta”.

 

czasu imperfect używa się: 

w opowiadaniu, relacji i opisie.
do przedstawienia  wydarzeń z przeszłości które nie wiąża się z teraźniejszością.

  (czynności wyrażane przez ten czas mogą być ukończone lub nieukończone)

niekiedy czasu tego używa się zamiennie z czasem Perfekt, szczególnie w północnej części niemieckiego obszaru językowego

 

  

BUDOWA

• imperfekt czasowników odmiany słabej
  czasowniki słabe tworzą Imperfekt przez

  – dodanie do tematu bezokolicznika przyrostka: t, oraz

  – końcówki odmiany czasu  teraźniejszego, oprócz trzeciej osoby liczby pojedynczej, która równa się pierwszej osobie

  do czasowników ów o temacie zakończonym na: t; lub grupą spółgłoskową z ostatnią głoską: m, lub: n, dodaje się samogłoskę -e

  przed przyrostkiem: t, oraz końcówkami osobowymi – Ich wart-ete, er bild-ete, wiratm-eten,….
 

• imperfekt czasowników  nieregularnej
  czasowniki nieregularne w czasie Imperfekt

  – otrzymują przyrostek: t oraz

  – końcówki osobowe czasu teraźniejszego, z wyjątkiem 3 osoby liczby pojedynczej, przy czym zmienia się temat bezokolicznika.

  do grupy tej należą czasowniki:
  kennen, kannte – znać; nennen, nannte – nazywać; rennen, rannte – pędzić; brennen, brannte – palić się; senden, sandte –

  przesyłać; sich wenden, wandte – zwracać się; bringen, brachte – przynosić; denken, dachte – myśleć; wissen, wusste – wiedzieć;

  oraz modalne: dürfen, durfte; können, onnte; mögen, mochte; müssen, musste; sollen, sollte; wollen — wollte.
 

• imperfekt czasowników odmiany mocnej
  czasowniki mocne

  – tworzą Imperfekt od tematu bezokolicznika

  – przy czym następuje wymiana samogłoski rdzennej

  – ponadto dodaje się końcówki osobowe czasu teraźniejszego z wyjątkiem 1 i 3 osoby liczby pojedynczej, które nie otrzymują

    żadnych końcówek – ich gab, du gabst, er gab,
  podstawowe czas. mocne: helfen half; essen aß; nehmen nahm; finden fand; trinken trank; schreiben schrieb; schlafen schlief;   

  gehen ging;

 

odmiana mocna

helfen

odmiana słaba
fragen

odmiana nieregularna

kennen

sein

haben

ich half
du halfst
er half
wir halfen
ihr halft
sie halfen

ich fragte
du fragtest
er fragte
wir fragten
ihr fragtet
sie fragten

ich kannte
du kanntest
er kannte
wir kannten
ihr kanntet
sie kannten

ich war
du warst
er war
wir waren
ihr wart
sie waren

ich hatte
du hattest
er hatte
wir hatten
ihr hattet
sie hatten

 

PRZYKŁADY