Niemiecki – Futur

• czas przyszły • przykłady

• czas przyszły • przykłady

CZAS PRZYSZĹ