Niemiecki – Futur

• czas przyszły • przykłady

• czas przyszły • przykłady

CZAS PRZYSZŁY – DAS FUTUR

werden + bezokolicznik czasu teraźniejszego lub przeszłego

Futur I

składa się z form osobowych czasu teraźniejszego oraz bezokolicznika czasownika podstawowego.
  Futur I = werden + Infinitiv

• wyraża czynności mające się odbyć w przyszłości faktycznie lub przypuszczalnie

 

• może również wyrażać czynność przypuszczalną w teraźniejszości

  Ich werde am Kongress in Berlin teilnehmen. – Wezmę udział w kongresie w Berlinie.

  Du wirst in diesem Jahr nicht ins Ausland fahren können. – Nie będziesz mógł pojechać w tym roku zagranicę.

  Wo ist Karl?, Er wird wohl im Büro sein. – On chyba jest / będzie w biurze.


• czas przyszły w języku niemieckim jest wyrażany bardzo często przez czas teraźniejszy – Präsens

  Ich komme morgen zu Ihnen. – Przyjdę do Pana jutro.
* Futur I Passiv – patrz: strona bierna

 


Futur II

składa się z czasownika posiłkowego werden oraz z bezokolicznika czasu przeszłego – Infinitiv II Aktiv:
  Futur II = werden + Infinitiv II Aktiv
  np.: gefragt haben, gekommen sein, geschrieben haben, eingeschlafen sein
 

wyraża fakt lub przekonanie, że określona czynność będzie zakończona w przyszłości lub w momencie jej

  relacjonowania:
  Sie werden den Zug bestimmt nicht erreicht haben. – Oni z pewnością nie zdążą na pociąg.
  Bis Montag wird er mir das Buch wohl zurückgegeben haben.- Do poniedziałku on mi chyba zwróci książkę.
  Er wird sicher schon aufgestanden sein. – On na pewno już wstał.

 

 

PRZYKŁADY