Niemiecki – Czasowniki zwrotne

• czasowniki zwrotne • przykłady

CZASOWNIKI ZWROTNE – DIE REFLEXIVEN VERBEN

• czasowniki zwrotne łączą się z dopełnieniem zaimkowym w bierniku lub w celowniku:
Ich wasche mich.
Ich wasche mir die Hände.
Siehst du dir den Film an?


• dobór zaimka zwrotnego zależny jest od osoby i liczby podmiotu

  odmiennie niż w języku polskim, w którym ten sam zaimek zwrotny „się” lub „sobie” odnosi się do wszystkich osób
  ich kämme mich – ich kämme mir das Haar
  du kämmst dich – du kämmst dir das Haar
  er kämmt sich – er kämmt sich das Haar
  wir kämmen uns – wir kämmen uns das Haar
  ihr kämmt euch – ihr kämmt euch das Haar
  sie kämmen sich – sie kämmen sich das Haar


• czasowniki zwrotne mogą być użyte:

  – z biernikiem zaimka osobowego

  – z celownikiem zaimka osobowego, który w liczbie pojedynczej dla pierwszej osoby brzmi mir, a dla drugiej osoby dir

    w pozostałych osobach liczby pojedynczej i mnogiej jest taki sam, jak odpowiedni biernik zaimka zwrotnego.
 

• zaimek występuje przed bezokolicznikiem:

  sich freuen, sich setzen,
  w odmianie zaś po formie osobowej czasownika:

  ich freue mich, er setzt sich
 

• w języku polskim występuje więcej czasowników zwrotnych niż w niemieckim a czasowniki zwrotne w obydwu językach

  nie zawsze się pokrywają:
  spielen — bawić się, enden — kończyć się, sich erholen — wypoczywać, sich setzen — siadać


• najpopularniejsze czasowniki zwrotne

  sich waschen – myć się

  sich kämmen – czesać się

  sich rasieren – golić się

  sich setzen – siadać

  sich fühlen – czuć się

  sich freuen – cieszyć się

  sich erholen – wypoczywać

  sich treffen – spotykać się

  sich verabschieden – pożegnać się

  sich unterhalten – rozmawiać, bawić się

  sich entschuldigen – usprawiedliwiać się

  sich entschuldigen – usprawiedliwiać się

  sich befinden – znajdować się

  sich vorstellen – przedstawiać się

  sich verspäten – spóźniać się

  sich interessieren – interesować się

  sich beschäftigen – zajmować się

  sich beeilen – spieszyć się

  sich etw. wünschen – życzyć sobie coś

  sich etw. leisten (können) – {móc) pozwolić sobie na coś

  sich etw. ansehen – obejrzeć (sobie) coś

  sich etw. vorstellen – wyobrażać sobie