Niemiecki – czasowniki posiłkowe

Czasowniki posiłkowe

Czasowniki posiłkowe czasu – Hilfsverben der Zeit
pełnią rolę pomocniczą, posiłkową przy odmianie czasownika przez czasy, tryby i strony.

jeżeli występują samodzielnie, posiadają znaczenie: haben mieć, sein {być, werden stać się, stawać się, zostać

 

Präsens

Imperfekt

Imperativ tryb rozkazujący

 

haben

sein

werden

haben

sein

werden

haben

sein

werden

ich
du
er
wir
ihr
sie

habe 
hast 
hat      
haben   
habt
haben

bin
bist
ist
sind
seid
sind

werde
wirst
wird
werden
werdet
werden

hatte
hattest
hatte
hatten
hattet
hatten

war

warst

war

waren

wart

waren

wurde

wurdest

wurde

wurden

wurdet

wurden

hab(e)!

haben wir!

habt!

haben Sie!

sei!

seinen wir!

seid!

seinen Sie!

werde!

werden wir!

werdet!

werden Sie!