Niemiecki – Czas teraźniejszy

• czas teraźniejszy  • przykłady

CZAS TERAŹNIEJSZY – DAS PRÄSENS

czas teraźniejszy wyraża

• czynność trwającą obecnie:

   Er liest das Buch

 

• stan aktualny:

  Sie ist krank.

 

• stan trwały

  Sie wohnen seit zwei Jahren in Berlin

 

• przyszłość: w połączeniu z okolicznikiem czasu lub słowami wyrażającymi przypuszczenie, prawdopodobieństwo,

  zapewnienie
  Morgen gehen wir ins Konzert. – Jutro pójdziemy na koncert.
  Sie schreibt mir ganz sicher. – Ona na pewno do mnie napisze.


• przeszłość: szczególnie w opowiadaniu dla ożywienia akcji i wyeksponowania dramatycznych momentów

  Es war drückend heiß, die Luft wurde langsam schwül. – Było duszno gorące, powietrze powoli stawało się wilgotne.
  Wir waren erschöpft. –  Byliśmy wyczerpani.
  Plötzlich wird der Himmel ganz schwarz. – Nagle niebo staje się bardzo czarne.
 

 

PRZYKŁADY