Włoski – czasy i tryby

ZESTAWIENIE CZASÓW I TRYBÓW WYSTĘPUJĄCYCH W JĘZYKU WŁOSKIM

czasowniki włoskie mogą występować w trybach

• oznajmującym – indicativo: kiedy czynność jest rzeczywistą

• przypuszczającym – condizionale: kiedy czynność poddana jest warunkowi

• przypuszczającym – congiuntivo, kiedy czynność istnieje tylko w sferze domysłów, życzeń oraz po pewnych spójnikach i formach

• rozkazującym – imperativo.

w ramach trybów czasowniki występują w różnych czasach

tryby

Indicativo

tryb oznajmujący

Condizionale

tryb warunkowy

Congiuntivo

tryb łączący

Imperativo

tryb rozkazujący

czasy proste

Presente

Teraźniejszy

Imperfetto

Przeszły niedokonany

Passato remoto

Przeszły dokonany

Futuro semplice

Przyszły prosty

Condizionale presente

tryb warunkowy       

teraźniejszy

Congiuntivo presente

tryb łączący teraźniejszy

Congiuntivo imperfetto

tryb łączący przeszły  

niedokonany

Imperativo presente

tryb rozkazujący

czasy złożone

Passato prossimo

Przeszły dokonany

Trapassato prossimo

Zaprzeszły

Trapassato remoto

Zaprzeszły zależny

Futuro anteriore

 Przyszły uprzedni

Condizionale passato

tryb warunkowy    

przeszły

Congiuntivo passato

tryb łączący przeszły dokonany

Congiuntivo trapassato

tryb łączący zaprzeszły

 

KOŃCÓWKI CZASOWNIKA

Presente

Passato prossimo

Imperfetto

Trapassato prossimo

io
tu
lui
noi
voi
loro

o / o / isco

i  / i / isci
a / e / isce
iamo / iamo / iamo
ate    / ete    / ite

ano   / ono   / iscono

ho / sono …o(a)
hai / sei    …
o(a)
ha / è       …
o(a)
abbiamo / siamo …
o/i
avete / siete         …
o/i
hanno / sono       …
o/i

vo
vi
va
vamo
vate
vano

avevo / ero o(a)
avevi  / eri  …o(a)
aveva / era o(a)
avevamo / eravamo o/i
avevate   / eravata   …o/i
avevano  / erano      …o/i

Futuro semplice

Futuro anteriore

Condizionale presente

Condizionale passato

io
tu
lui
noi
voi
loro

ò
ai
à
emo
ete
ann

avrò  / sarò o(a)
avrai / sarai o(a)
avrà / sarà .  ..o(a)
avremo  / saremo o/i

avrete    / sarete    …o/i
avranno / saranno o/i

ei
esti
ebbe
emmo
este
ebbero

avrei / sarei          …o(a)
avresti / saresti    …o(a)
avrebbe  sarebbe o(a)
avremmo / saremmo  …o(a)
avreste / sareste         …o(a)
avrebbero / sarebbero o(a)

Congiuntivo presente

Congiuntivo Passato P.

Congiuntivo imperfetto

Congiuntivo Trapassato

io
tu
lui
noi
voi
loro

i
i
i
iamo

iate
ino

abbia / sia ..o(a)
abbia / sia ..o(a)
abbia / sia ..o(a)
abbiamo / siamo o/i
abbiate   / siate    …o/i
abbiano  / siano   …o/i

ssi
ssi
sse

ssimo
ste
ssero

avessi  / fossi  …o(a)
avessi  / fossi   …o(a)
avesse / fosse  …o(a)
avessimo / fossimo o/i
aveste      / foste      …o/i
avessero  / fossero  o/i