Francuski – Konstrukcja: il y a

• il y a • konstrukcje z accepte

 

IL Y A

jest, znajduje się / są znajdują się

 

• il y a jest wyrażeniem nieosobowym, które wskazuje na istnienie czegoś

 

• nie ma odpowiednika w języku polskim – odpowiada angielskiemu: there is, there are i niemieckiemu: es gibt

 

• ma taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej

  

• il y a może występować na początku lub w środku zdania

  Dans la chambre il y a une table. = Il y a une table dans la chambre.

  

• formami pytającymi wyrażenia il y a są:

  – est-ce qu’il y a: Est-ce qu’il y a une table dans la chambre?

  – y a-t-il: Y a-t-il une table dans la chambre?

  

• forma przecząca ma postać: il n’y a pas

  Przed drzwiami jest samochód. – Il y a une auto devant la porte.

  Przed drzwiami nie ma samochodu – Il n’y a pas une auto devant la porte.

  Czy przed drzwiami jest samochód? – Est-ce qu’il y a une auto devant la porte?

  Czy przed drzwiami jest samochód? – Y a-t-il une auto devant la porte?
  Czy jest w pokoju Piotra stół? – Est-ce que il y a une table dans la chambre de Pierre?
  Czy jest w pokoju Piotra stół? – Y a-t-il  une table dans la chambre de Pierre?

  

• uwaga: jeśli zdanie zaczyna się od podmiotu – wtedy zamiast: il y a, używa się czasownika: être – być

  Il y a la table dans la chambre – La table est dans la chambre.

  Il y a les tableaux dans la chambre. – Les tableaux sont dans la chambre.