Włoski – Futuro semplice

• futuro semplice – teoria  • przykłady

CZAS PRZYSZŁY PROSTY – FUTURO SEMPLICE

czas przyszły prosty: temat bezokolicznika + końcówki

czas futuro semplice służy do:

• wyrażania czynności, które wydarzą się w przyszłości

  Comprerò quel libro. – Kupię tę książkę. Ci vedremo domani. – Zobaczymy się jutro.

 

• może służyć do wyrażenia prawdopodobieństwa lub wątpliwości

  Lui non c’è, sarà a casa. – Tutaj go nie ma, chyba jest w domu.

  Sembra preoccupato, avrà qualche problema. – Wygląda na zatroskanego, chyba ma jakiś problem.

  Mancano quattro studenti. Saranno malati. – Brakuje czworga studentów. Chyba są chorzy.

  Saranno le due. = Probabilmente sono le due. Jest pewnie koło drugiej.

 

• bliska lub pewna przyszłość może być wyrażona za pomocą czasu teraźniejszego

  Domani sera andiamo a teatro. – Jutro wieczorem idziemy do teatru.

 

budowa: temat bezokolicznika + końcówki

I grupa

II grupa

III grupa

zwrotne

parlare

credere

finire

svegliarsi

parler ò

parler ai
parler
à
parler emo
parler
ete
parler
ann

crederò

crederai

crederà

crederemo

crederete

crederanno

io finirò
tu finirai
lui finirà
noi finiremo
voi finirete
loro finiranno

io parlerò

tu parlerai

lui parlerà

noi parleremo

voi parlerete

loro parleranno

 

PRZYKŁADY

Prima o poi, dovremo chiamare un dottore.
Prędzej czy później będziemy musieli wezwać lekarza.
słownik: prima o poi – prędzej czy później, dovere – musieć, chiamare – wzywać

 

 Quando si sveglierà avrete solo pochi istanti.
Gdy się obudzi, będziecie mieli tylko kilka chwil. –
słownik: svegliarsi – budzić się, il istante, i istanti – chwila, chwile, solo pochi istanti – tylko kilka chwil

 

Mia suocera ha trovato una tata che guarderà Pietro di giorno.
Teściowa znalazła opiekunkę, która zajmie się Piotrem w ciągu dnia. –
słownik: la tata, le tate – niania, nianie, guardare – patrzeć, pilnować, la suocera, le suocere – teściowa, teściowe

 

Venderai questa roba nel giro di tre mesi.

Sprzedasz ten towar w ciągu 3 miesięcy.
słownik: vendere – sprzedać, la roba, le robe – rzecz, towar, towary, nel giro di – w ciągu

 

Se davvero vuoi una cucina nuova, te la comprerò.
Jeśli naprawdę chcesz nową kuchenkę, to ci ją kupię.
słownik: davvero – naprawdę, volere – chcieć

gramatyka: zaimek osobowy nieakcentowany:

comprerò (kogo, co) una cucina – kupię kuchnię, la comprerò – ją kupię,  comprerò (komu, czemu) – le comprerò – jej kupię

comprerò (kogo, co) un tavolo – – kupie stół, lo comprerò – kupię go, comprerò (komu, czemu) – gli comprero – jemu kupię

 

Da adesso in poi, diremo que che veramente pensiamo
Od tej chwili będziemy mówili to co naprawdę myślimy.
słownik: da adesso in poi – od tej chwili, veramente – naprawdę

 

Anna abiterà lontano dal centro della città.
Anna będzie mieszkać daleko od centrum miasta.
słownik: il centro, i centri centrum, centra, lontano, vicino – daleko, blisko

 

Se succede qualcosa, come al solito daranno la colpa a me.
Jeśli coś się stanie jak zwykle zwalą to na mnie.
słownik: succedere – stać się, la colpa, le colpe – wina, winy, dare la colpa – obwinić

 

Non credo che avrai problemi a portarla a letto.

Nie sądzę, że będziesz miał problemy z zaciągnięciem jej do łóżka.
słownik: credere – wierzyć, sądzić, portare a letto – zaciągnąć do łóżka
gramatyka: zaimek osobowy nieakcentowany: portare – zaciągnąć (kogo, co) la – ją –

 

Domani andrò all’ambasciata russa per ottenere il visto.
Jutro pójdę do ambasady rosyjskiej żeby otrzymać wizę.
słownik: l’ambasciata, l’ambasciate – ambasada, ambasady, ottenere – otrzymać, dostać, il visto, i visti – wiza, wizy

 

Mi ha chiesto di aiutarlo a progettare la casa che costruirà.
Poprosił mnie o pomoc w projektowaniu domu, który zbuduje.
słownik: chiedere di – prosić o, progettare – projektować
gramatyka: aiutare – pomóc (komu czemu): aiutarlo, aiutarla – pomóc jemu, pomóc jej

 

Mancano quattro studenti, saranno malati.
Brakuje czworga studentów, chyba są chorzy.
gramatyka: futuro semplice może służyć do wyrażenia prawdopodobieństwa lub wątpliwości

 

Sembra preoccupato, avrà qualche problema.
Wygląda na zatroskanego, chyba ma jakiś problem.
słownik: preoccupato, preoccupata – zatroskany/a

 

Saranno anche persone per bene.

Może to rzeczywiście porządni ludzie.

 

Domani andrò al cinema con il fratello del mio amico.
Jutro pójdę do kina z bratem mego przyjaciela.

 

Quali libri comprerà tua sorella?
Jakie książki kupi twoja siostra?