Włoski – Futuro anteriore

• futuro anteriore – teoria  • przykłady

CZAS PRZYSZŁY UPRZEDNI – FUTURO ANTERIORE

czas przyszły złożony: essere / avere w futuro + participio passato

czas futuro anteriore służy do:

• do opisania czynności, które wydarzą się w przyszłości przed innymi czynnościami przyszłymi,

  Dopo che avrò chiamato Marco, andremo insieme al cinema. – Po tym jak zadzwonię do Marka, pójdziemy razem do kina.

  Appena sarò arrivato, ti telefonerò. – Jak tylko dojadę na miejsce, zatelefonuję do ciebie.

  Appena sarai arrivato, telefonami. – Jak tylko dojedziesz, zadzwoń do mnie!

  Quando avrò dormito, mi sentirò subito meglio. – Kiedy się prześpię poczuję sie lepiej.

 

• może wyrażać prawdopodobieństwo lub wątpliwość odnoszących się do przeszłości

  Dov’è la vostra amica? Avrà perso la strada? – Gdzie jest wasza przyjaciółka? Czyżby się zgubiła?

  Che ore erano quando vi siete incontrati? Saranno state le due. – Która była godzina, kiedy się spotkaliście? Może była druga.

 

budowa: essere / avere w futuro + participio passato

I grupa

II grupa

III grupa

zwrotne

parlare

credere

finire

svegliarsi

io avrò parlato

tu avrai parlato

lui avrà parlato

noi avremo parlato

voi avrete parlato

loro avranno parlato

io avrò creduto

tu avrai creduto

lui avrà creduto

noi avremo creduto

voi avrete creduto

loro avranno creduto

io avrò finito

tu avrai finito

lui avrà finito

noi avremo finito

voi avrete finito

loro avranno finito

mi sarò svegliato

ti sarai svegliato

si sarà svegliato

ci saremo svegliati

vi sarete svegliati

si saranno svegliati

określenia czasu charakterystyczne dla futuro anteriore

appena – jak tylko, non appena – jak tylko, dopo che – po tym jak, quando – kiedy – w znaczeniu: jak tylko, finché – dopóki

 

 

PRZYKŁADY

Ho tempo di pensarci, quando avrò conseguito a laurea.
Będę miał czas się zastanowić, kiedy dostanę dyplom.
słownik: conseguire – osiągnąć, otrzymać, la laurea, le laurea – dyplom, dyplomy

 

Dopo che avrò chiamato Marco, andremo insieme al cinema.

Po tym jak zadzwonię do Marka, pójdziemy razem do kina.

 

Appena sarò arrivato, ti telefonerò.

Jak tylko dojadę na miejsce, zatelefonuję do ciebie.

 

Appena sarai arrivato, telefonami.

Jak tylko dojedziesz, zadzwoń do mnie!

 

Quando avrò dormito, mi sentirò subito meglio.

Kiedy się prześpię poczuję sie lepiej.

 

Dov’è la vostra amica? Avrà perso la strada?

Gdzie jest wasza przyjaciółka? Czyżby się zgubiła?

 

Quanti anni aveva la tua mamma, quando si e sposata con tuo padre? Avrà avuto otto anni.
Ile lat miała twoja mama, gdy wyszła za twojego ojca? Mogła mieć osiem lat.
słownik: sposarsi – wyjść za mąż, ożenić się, pobrać się

 

Quando avrà capito tutto, saramo già lontano.
Zanim się skapnie, będziemy już daleko.
słownik: capire – rozumieć

 

L’avrà comprato al mercato delle pulci
Pewnie kupił to na pchlim targu.
słownik: la pulce, le pulci – pchła, pchły, il mercato delle pulci – pchli targ

 

Quando avrai finito il liceo, che cosa intendi fare?
Kiedy skończysz liceum, co zamierzasz zrobić?
slownik: il liceo, i licei – liceum, licea