Francuski – Zaimek

• il y a • konstrukcje z accepte

ZAIMEK – LE PRONOM

zaimek

• to część mowy mogÄ…ca zastÄ…pić inne części mowy np. rzeczownik, przymiotnik lub caĹ‚e zdanie, np. Jan – on

• wyróżnia się zaimki: osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, względne, pytające, wzajemne, nieokreślone, ilościowe

 

w języku francuskim wyróżnia się następujące zaimki:

 

• Zaimki osobowe – pronoms personnels
  zaimki akcentowane, nieakcentowane
 

• Zaimki zwrotne

  me, te… soi


• Zaimki i przymiotniki dzierĹĽawcze  – pronoms possessifs

  mon – moj; ton – twĂłj; son – jego/jej …


• Zaimki wskazujÄ…ce – pronoms dĂ©monstratifs

  qui, que, quoi, quelle …


• Zaimki pytajÄ…ce – pronoms interrogatifs

  qui, quoi, que, quel …

 

• Zaimki wzglÄ™dne – pronoms relatifs:

  qui, que, quoi, dont, ou, lequel


• Zaimki nieokreĹ›lone – pronoms indĂ©finis

  aucune, chaque, plusieurs, tout, persone, rien…

 

• Zaimki: en i y –  le pronom personnel en, le pronom adverbial y

 

elizja: po niektórych zaimkach występuje zjawisko elizji, tzn. wypadania samogłoski a lub e, jeśli kolejny wyraz zaczyna

się od samogłoski lub h niemego, np. la aime = l’aime, je habite = j’habite