Francuski – Zaimek zwrotny

•  zaimek zwrotny

•  zaimek zwrotny

ZAIMEK ZWROTNY – LE PRONOM RÉFLÉCHI

Forma nieakcentowana – odmiana zaimka zwrotnego: se – siÄ™

liczba

pojedyncza

me

te

se

Je me lave. – MyjÄ™ siÄ™.

Ty te laves. – Myjesz siÄ™.

Il / Elle se lave. On/ Ona myje siÄ™.

liczba

mnoga

nous

vous

se

Nous nous lavons. – Myjemy siÄ™.

Vous vous lavez. – Mujecie siÄ™.

Ils / elles se lavent. – Oni/One mujÄ… siÄ™.

Forma akcentowana: soi

forma akcentowana soi występuje, w zasadzie:

– w odniesieniu do podmiotu nieosobowego il

– bÄ…dĹş zaimka rzeczownego nieokreĹ›lonego:
Il faut se mĂ©fier de soi. – Nie naleĹĽy sobie ufać.
Chacun pense à soi. – KaĹĽdy myĹ›li o sobie.
N’aimer que soi. – Kochać tylko siebie.