Francuski – Zaimek zwrotny

•  zaimek zwrotny

•  zaimek zwrotny

ZAIMEK ZWROTNY – LE PRONOM RÉFLÉCHI

Forma nieakcentowana – odmiana zaimka zwrotnego: se – się

liczba

pojedyncza

me

te

se

Je me lave. – Myję się.

Ty te laves. – Myjesz się.

Il / Elle se lave. On/ Ona myje się.

liczba

mnoga

nous

vous

se

Nous nous lavons. – Myjemy się.

Vous vous lavez. – Mujecie się.

Ils / elles se lavent. – Oni/One mują się.

Forma akcentowana: soi

forma akcentowana soi występuje, w zasadzie:

– w odniesieniu do podmiotu nieosobowego il

– bądź zaimka rzeczownego nieokreślonego:
Il faut se méfier de soi. – Nie należy sobie ufać.
Chacun pense à soi. – Każdy myśli o sobie.
N’aimer que soi. – Kochać tylko siebie.