Francuski – Zaimek dzierżawczy

PRZYMIOTNIKI I ZAIMEK  DZIERŻAWCZY – ADJECTIF ET PRONOM POSSESSIF

przymiotnik dzierżawczy (zaimek przymiotny dzierżawczy)

występuje z rzeczownikiem określając jego liczbę i rodzaj oraz wskazuje osobę posiadającą

• jest zgodny w rodzaju i liczbie z rzeczownikiem niezależnie od rodzaju posiadacza

  son fils = jego syn, jej syn, sa filie = jego córka, jej córka

• jeśli rzecz. r.ż. zaczyna się od: samogłoski lub h niemego to zamiast form: ma, ta, sa używa się form: mon, ton, son

  la école, mon école – moja szkoła, la ton amie – twoja przyjaciółka, son espérance – jego / jej nadzieja

 

zaimek dzierżawczy 

zastępuje po prostu grupę: zaimek przymiotny dzierżawczy + rzeczownik, przekazując przy tym informacje o „posiadaczu”.

Il a pris mes bagages et les tiens. – On wziął moje bagaże i twoje. (bagaże)

 

przymiotniki dzierżawcze

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj męski i żeński

jeden

posiadacz

mon – mój

ton – twój

son – jego, jej

ma – moja

ta – twoja

sa – jego, jej

mes  – moi, moje

tes – twoi, twoje

ses – jego, jej

wielu

posiadaczy

notre – nasz

votre – wasz

leur – ich

nos – nasi, nasze

vos – wasi, wasze

leur – ich

zaimki dzierżawcze

jeden

posiadacz

le mien

le tien

le sien

la mienne

la tienne

la sienne

la mienne

la tienne

la sienne

les miennes

les tiennes

les siennes

wielu

posiadaczy

a notre

le votre

le leur

la notre

le votre

le leur

les notres

les votres

le leurs

 

PRZYKŁADY

mon vélo – le mien
ma voiture – la mienne
ton équipement – le tien
ta tente – la tienne
son sac – le sien
sa serviette – la sienne
notre vélo – le nôtre
notre voiture – la nôtre
votre équipement – le vôtre
votre tente – la vôtre
leur sac – le leur
leur serviette – la vôtre

mes vélos – le leur
mes voitures – la leur
tes équipements – les miens
tes tentes – les miennes
ses sacs – les tiens
ses serviettes – les tiennes
nos vélos – les siens
nos voitures – les siennes
vos équipements – les nôtres
vos tentes – les nôtres
leurs sacs – les vôtres
leurs serviettes – les vôtres

J’aim e mon fils, mafille, mesfils, mes filles.
Kocham mego (swego) syna, moją (swoją) córkę, moich (swoich) synów, moje (swoje) córki.


Tu aimes ton fils, ta fille, tes fils, tes filles.

Kochasz twego syna, twoją córkę, twoich synów, twoje córki.


Il aime son fils, sa fille, ses fils, ses filles.

On kocha swego syna, swoją córkę, swoich synów, swoje córki.


Elle aime son fils, sa fille, ses fils, ses filles.

Ona kocha swego syna, swoją córkę, swoich synów, swoje córki.


Nous aimons notre fils, notre fille, nos fils, nos filles.

Kochamy naszego syna, naszą córkę, naszych synów, nasze córki.


Vous aimez votre fils, votre fille, vos fils, vos filles.

Kochacie waszego syna, waszą córkę, waszych synów, wasze córki.


Ils aiment leurfils, leurfille, leurs fils, leurs filles.

Oni kochają swego syna, swoją córkę, swoich synów, swoje córki.


Elles aiment leurfils, leurfille, leurs fils, leurs filles.

One kochają swego syna, swoją córkę, swoich synów, swoje córki