Francuski – Tryb oznajmujący

CZASY TRYBU OZNAJMUJĄCEGO – LES TEMPS DE L’INDICATIF

tryb indicatif przedstawia czynność w sposób obiektywny, jako realną

tryb indicatif liczy 11 czasów

  1. Présent
  2. Imparfait
  3. Passé simple
  4. Passé composé
  5. Passé surcomposé
  6. Plus-que-parfait
  7. Passé antérieur
  8. Futur simple I (forma o końcówce -rai)
  9. Futur antérieur I (forma złożona o końcówce -rai)
  10. Futur simple II (forma o końcówce -rais)
  11. Futur antérieur II  (forma złożona o końcówce -rais)