Francuski – Présent

• présent • przykłady

PRÉSENT – CZAS TERAŹNIEJSZY

budowa: temat bezokolicznika + końcówki koniugacji

czasu présent używa się, aby wyrazić:

• czynność lub stan, który trwa w momencie mówienia:

  En ce moment, nous jouons au tennis. – Teraz gramy w tenisa.

 

• powtarzającą się czynność lub zwyczaj:

  Je me lève à sept heures. – Wstaję o siódmej.

 

• prawdy ogólne, instrukcje, informacje:

  Les Français mangent beaucoup de pain blanc. – Francuzi jedzą dużo białego pieczywa.

 

• rozkazy:

  Tu te tais et tu t’habilles! – Bądź cicho i się ubieraj!

 

• czynność, która rozpoczęła się w niedawnej przeszłości:

  Il est à Bordeaux depuis une semaine. – On jest już tydzień w Bordeaux.

 

• czynność, która ma nastąpić w najbliższej przyszłości:

  Je suis là dans un instant. – Za chwilę tam będę.

 

• czynność przyszłą w zdaniu warunkowym w konstrukcji: si + présent + futur simple / futur proche
  Si je pars en France, je vous emmènerai avec moi.- Jeżeli wyjadę do Francji, zabiorę was ze sobą.
  S’il fait beau demain, nous irons à la plage. – Jeżeli będzie jutro ładna pogoda, pójdziemy na plażę.

 

odmiana czasowników w czasie teraźniejszym

I koniugacja

II koniugacja

III koniugacja

czasowniki posiłkowe

parler

finir

attendre

avoir – mieć

être -być

je parle

tu parles

il parle

nous parlons

vous parlez

ils parlent

je finis

tu finis

il finit

nous finissons

vous finissez

ils finissent

j’ attends

tu attends

il/elle attend

nous attendons

vous attendez

ils/elles attendent

j’ai

tu as

il a

nous avons

vous avez

vous ont

je suis

tu es

il est

nous sommes

vous êtes

ils sont

czasowniki grupy III w zasadzie nie odmieniają regularnie a większość z nich posiada zmienny temat

 

PRZYKŁAD

La tempête est violente.
Burza jest gwałtowna.
słownik: la tempête, les tempêtes – burza, burze, violent, violente – gwałtowny, gwałtowna i

Je parle français. Parles-tu français? Oui, je parle.

Mówię po francusku. Czy ty mówisz po francusku? Tak mówię.

Est-ce qu’elle s’appelle Alice? Oui, elle s’appelle Alice.

Czy ona nazywa się Alicja? Tak, ona nazywa się Alicja.

Avez-vous quelque chose à déclarer? Non, je n’ai pas.

Czy ma Pani coś do oclenia? Nie, nie mam.

Comme le temps passe vite quand on s’amuse.

Jak szybko mija czas kiedy sie człowiek dobrze bawi.


Je suis désolé, mais je n’ai plus d’argent.

Przykro mi ale nie ma więcej pieniedzy.

Sans doute vous avez une bonne raison.

Niewątpliwie ma pan dobry powód.

Je veux parler avec toi. Je veux te parler.

Chcę porozmawiać z tobą. Chcę z tobą porozmawiać.

Je veux bien vous aider, mais je dois savoir où vous êtes maintenant.

Chętnie panu pomogę ale muszę wiedzieć gdzie pani teraz jest.


La patience de sa mère, semble être infinie.

Cierpliwość jego matki wydaje się być nieskończona.


La patience de sa mère, semble être infinie.

Cierpliwość jego matki wydaje się być nieskończona.

Avez-vous une chambre libre avec salle de bains?

Czy pan ma jakiś wolny pokój z łazienką? ie

Vous n’êtes pas mariée, Madame? Si, je suis mariée.

Czy nie jest pani zamężna? Tak, jestem zamężna.


Il n’aime pas la ville? Non, il n’aime pas.

Czy on nie lubi miasta? Nie, nie lubi.


Elle est devant la maison. Est-ce qu’elle est devant la maison?

Ona jest przed domem. Czy ona jest przed domem?


Pierre donne la fleur à la fille. Il lui donne la fleur.

Piotr daje kwiat dziewczynie. On jej daje kwiat.


Il m’attend devant de fleuriste.

On czeka na mnie przed kwiaciarnią.

 

Qu ‘est-ce que vous faites? Je prépare un compte-rendu.
Co pan(i) robi? – Przygotowuję sprawozdanie.


Nous traversons une crise économique, mais dans les domaines de l’informatique il y a des débouchés.

Przechodzimy kryzys ekonomiczny, ale w dziedzinie informatyki, marketingu i chemii są miejsca pracy.


Je me lève toujours à 7h.

Wstaję zawsze o godzinie 7.


Un triangle a trois côtés et trois angles.

Trójkąt ma trzy boki i trzy kąty.


Deux et deux font quatre.

2 + 2 = 4


Qui trop embrasse mal étreint.

Kto za wiele obejmuje, mało utrzymuje.


Nous partons en vacances dans une semaine.

Wyjeżdżamy na wakacje za tydzień.


Ce soir, nous allons au cinéma.

Dzisiaj wieczorem idziemy do kina.

 

Qu’est-ce que vous faites? Je prépare un compte-rendu.
Co pan(i) robi? Przygotowuję sprawozdanie.

 

Nous traversons une crise économique, mais dans les domaines de l’informatique, du marketing il y a des débouchés.
Przechodzimy kryzys ekonomiczny, ale w dziedzinie informatyki, marketingu i chemii są miejsca pracy.
 

Je peux fumer? Non, pas ici. Allez dans le fumoir.
Mogę palić? Nie, nie tu. Idź do palarni.

 

Qui trop embrasse mal étreint.
Kto za wiele obejmuje, mało utrzymuje.
 

Nous partons en vacances dans une semaine.
Wyjeżdżamy na wakacje za tydzień.


Ce soir, nous allons au cinéma.

Dzisiaj wieczorem idziemy do kina.

 

Hier, je sors …; à trois pas de chez moi, on me vole mon porte-monnaie.

Wczoraj wychodzę …; trzy kroki od domu kradną mi portmonetkę.

 

Si je pars en France, je vous emmènerai avec moi.
Jeżeli wyjadę do Francji, zabiorę was ze sobą.


S’il fait beau demain, nous irons à la plage.

Jeżeli będzie jutro ładna pogoda, pójdziemy na plażę.