Francuski – Passé Simple

• passé simple

PASSÉ SIMPLE – CZAS PRZESZŁY PROSTY

budowa: temat bezokolicznika + końcówki koniugacji

passé simple, podobnie jak passé composé, jest to czas przeszły dokonany

odmiennie jednak niż passé composé wyraża on czynność przeszłą całkowicie zakończoną i dawno minioną

użycie passé simple jest charakterystyczne też dla języka literackiego

 

odmiana czasownika w  passé simple

parler

avoir

être

je parlai

tu parlas

il / elle parla

nous parlâmes

vous parlâtes

ils / elles parlèrent

j’eus

tu eus

il / elle eut

nous eûmes

vous eûtes

ils / elles eurent

je fus
tu fus
il / elle fut
nous fûmes
vous fûtes
ils / elles furent