Francuski – Czasy i tryby

Zestawienie trybów i czasów w języku francuskim

tryb oznajmujący
indicatif

 tryb warunkowy
 
conditionnel

tryb łączący
subjonctif

tryb rozkazujący
imperatif

présent
passé composé
imparfait
plus-que-parfait
passé récent
passé simple
futur simple
futur antérieur
future proche

présent
passé
patrz: tryb warunkowy

présent
passé
imparfait
plus-que-parfait
patrz: tryb subjonctif

patrz: tryb rozkazujący

 

 

ODMIANA CZASOWNIKA

 

Présent

Passé composé

Imparfait

Plus-que-parfait

je
tu
il

ns
vs
ils

e   // s
es / / s
e   / t  /

ons / issons / ons
ez   / issez   / ez
ent  / issent / ent

ai / suis …é(e)

as / es  …é(e)

a / est   ...é(e)

avons / sommes é(e)s

avez / êtes          ...é(e)s

ont / sont             …é(e)s

ais
ais
ait
ions
iez
aient

avais / étais …é(e)
avais /étais  …é(e)
avait / était   …é(e)
avions / étions …é(e)s
aviez / étiez     …é(e)s
avaient
étaient …é(e)s

 

Futur simple

Future proche

Futur antérieur

 

je
tu
il

ns
vs
ils

ai
as
a
ons
ez
ont

vais
vas
va
allons
allez
vont

aurai / serai   …é(e)
auras /seras …é(e)
aura / sera    …é(e)

aurons / serons …é(e)s
aurez / serez     …é(e)s

auront / seront   …é(e)s

 

 

Conditionnel Présent

Conditionnel Passé

Subjonctif Présent

Subjonctif Passé composé

je
tu
il

ns
vs
ils

ais
ais
ait
ions
iez
aient

aurais / serais …é(e)
aurais / serais …é(e)
aurait / serait .  ..é(e)
aurions / serions   …é(e)s
auriez / seriez       …é(e)s
auraient /
seraient é(e)s

… e   / sse   / e
… es / sses / e
… e   / sse   / e

… ions

… iez
… ent

aie / sois   …é(e)
aies / sois …é(e)
ait / soit     …é(e)
ayons / soyons …é(e)s
ayez / soyez     …é(e)s
aient / soient     …é(e)s