Francuski – Futur Anterieur

• future antérieur • przykłady

FUTUR ANTÉRIEUR – CZAS PRZYSZŁY UPRZEDNI

budowa: avoir / être w futur simple + participe passé czasownika

czasu futur antérieur używa się, aby wyrazić:

• czynność uprzednią w stosunku do innej czynności przyszłej – występuje wówczas w zdaniu podrzędnym czasowym

  zaczynającym się od spójników: quand, lorsque, après que, dès que, à peine que …

  Quand il l’aura lue, il te le dira. – Kiedy ją przeczyta, powie ci.

  Dès qu ‘il sera arrivé à Toulouse, il viendra vous voir. – Jak tylko przyjedzie do Tuluzy, spotka się z panem.
 

• czynność, która skończy się w określonym momencie:

  À sept heures du soir, tout le monde sera rentré. – O siódmej wieczorem wszyscy będą z powrotem.

  Dans une semaine seulement, j’aurai été en vacances. – Jeszcze tylko jeden tydzień i będę mieć wakacje.

 

• wątpliwość, przypuszczenie dotyczące czynności przeszłej

  Il aura manqué le train. – Zapewne spoźni się na pociąg. Nous nous serons trompés. – Chyba się pomyliliśmy.

  Il se serait réveillé vers trois heures du matin. – Najprawdopodobniej obudzi się około trzeciej nad ranem.

 

• rozkaz, w którym nacisk jest położony na konieczność szybkiego zakończenia czynności

  Tu auras fait tes devoirs! – Odrób swoje prace domowe!

 

• future antérieur występuje najczęściej w zdaniu podrzędnym po spójnikach: quand, lorsque, dès que, aussitôt que, après que, une fois que

 

odmiana czasownika w  futur antérieur

parler

avoir

être

j’ aurai parlé

tu auras parlé

il aura parlé

nous aurons parlé

vous aurez parlé

ils auront parlé

j’ aurai eu

tu auras eu

il aura eu

nous aurons eu

vous aurez eu

ils auront eu

j’ aurai été

tu auras été

il elle aura été

nous aurons été

vous aurez été

ils auront été

 

PRZYKŁADY

J’attendrai près de la porte, pour leur ouvrir dès qu’ils auront sonné.

Poczekam przy drzwiach, aby je otworzyć, jak tylko zadzwonią.

 

Quand j’aurai passé mon examen, je partirai en vacances.

Dopiero jak zdam egzamin, pojadę na wakacje.

 

Les travaux pourront commencer après que le décorateur d’intérieurs aura vérifié les plans.
Prace będą mogły się zacząć, kiedy (po tym jak) architekt wnętrz sprawdzi plany.


Vous m’enverrez un fax aussitôt que vous aurez reçu le colis.

Wyślesz mi faks, kiedy tylko otrzymacie paczkę.
 

Il aura fait ce travail avant la fin de la semaine.
Wykona (na pewno) tę pracę przed końcem tygodnia.


Nous serons arrivés à Toulouse avant minuit. = Nous arriverons sûrement à Toulouse avant minuit.

Dans un an, j’aurai passé le bac. Za rok zdani maturę (będę już po maturze).


D’ici au mois de mars, le gouvernement aura créé cent mille emplois.

Do marca tego roku rząd stworzy sto tysięcy miejsc pracy.