Angielski – Czasy i tryby

czasy i tryby

 

tryb oznajmujący

tryb warunkowy

tryb łączący

tryb rozkazujący

patrz zakładki:
czasy teraźniejsze
czasy przyszłe
czasy przeszłe

patrz zakładka: tryby

patrz zakładka: tryby

patrz zakładka: tryby