Angielski – Phrasal verbs

• czasowniki frazowe

CZASOWNIKI FRAZOWE – THE PHRASAL VERBS

zastosowanie

czasowniki frazowe (złożone) – phrasal verbs

• czasowniki frazowe łączą się w stałe związki z przyimkami oraz partykułami zmieniając swoje znaczenie

• jeden czasownik frazowy może mieć kilka różnych znaczeń

• phrasal verbs są bardzo często stosowane w potocznym – mówionym angielskim

 

 

CZASOWNIK Z PRZYIMKIEM A CZASOWNIK FRAZOWY

czasowniki te w praktyce są dla obcokrajowców nie do rozróżnienie, trzeba po prostu każdy czasownik z  

przyimkiem lub frazowy traktować jako odrębne słówko

czasownik z przyimkiem

czasownik frazowy

dress in something

ubierać się w coś, zakładać coś

dress up as somebody / something

przebierać się za kogoś

 

POPULARNE CZASOWNIKI FRAZOWE

break down – zepsuć się,

break into – włamać się,

break off – przerwać, np. dyskusję,

break out – wybuchnąć, np. o wojnie lub uciec z więzienia,

break up – zerwać znajomość, zakończyć coś

bring about – powodować,

bring on – powodować coś złego, sprawiać kłopoty

bring round –  przekonać kogoś do czegoś lub ocucić

bring up – wychowywać lub poruszać temat,

call back – oddzwonić,

call in on somebody – odwiedzać kogoś,

call for –  wymagać,

call off – odwołać np. spotkanie,

call up – powołać do wojska,

catch at – złapać coś szybko, zaczepić się o coś

catch on – przyjąć się, upowszechnić się, np. o czymś nowym

catch up – nadrabiać zaległości,

check in – zameldować, zgłaszać do odprawy na lotnisku,

check off – odznaczyć na liście,

check out – wymeldować się, sprawdzić coś dokładnie,

check up – upewnić się,

check up on somebody – kontrolować kogoś

ome about – wydarzyć się przypadkiem,

come across – natknąć się na coś przypadkiem

come along – towarzyszyć komuś

come by – zdobyć coś, zazwyczaj cennego,

come off – odnieść sukces lub wydarzyć się,

come round – dać się przekonać lub odzyskać świadomość,

come up – pojawić się, wydarzyć się niespodziewanie, podejść

do away with – znieść np. prawo, cofnąć decyzję,

do for – zniszczyć kompletnie

do up – wyremontować lub zapiąć

do without – obejść się bez czegoś,

eat out – jeść „na mieście"

eat up – zjeść wszystko,

fall back on – korzystać z czegoś awaryjnie, z braku innych opcji,

fall behind – pozostawać w tyle, mieć zaległości

fall out – pokłócić się,

find out – dowiedzieć się, odkryć coś,

get away with – uniknąć kary,

get by – radzić sobie finansowo,

get somebody down – spowodować, że ktoś poczuje się smutny

get in – wejść do środka,

get on – wsiadać lub dogadywać się z kimś,

get over – wyleczyć się, dojść do siebie

give up – poddać się, zrezygnować, rzucić, np. palenie

 

go back – wspominać,

go back on – nie dotrzymać obietnicy,

go off – wybuchnąć lub zepsuć się np. o jedzeniu,

go on – kontynuować,

go over – wpaść, odwiedzić kogoś sprawdzić coś, przeglądać,

go round – rozprzestrzeniać się

look down on – patrzeć z góry, gardzić

look for – szukać,

look forward to – czekać niecierpliwie na coś miłego

look into badać – sprawę, przeprowadzać dochodzenie

look up – sprawdzać coś, np. w słowniku, poprawiać się

look up to somebody – podziwiać kogoś, szanować

make out – wywnioskować, zrozumieć lub dostrzec

make up – zmyślać, pogodzić się lub nakładać makijaż

make up for – zrekompensować coś komuś,

put aside – oszczędzać, odkładać pieniądze

put down – odkładać coś, zapisywać lub usypiać zwierzę,

put in for – ubiegać się o coś, składać podanie

put off – odkładać w czasie lub zniechęcać

run away – uciec,

run down – potrącić, powalić coś lub wyczerpać się, o baterii,

run in – aresztować kogoś

run into somebody – wpaść na kogoś przypadkiem

run out of – skończyć się, wyczerpać

run over – przejechać kogoś,

see somebody off – odprowadzić kogoś

see through – przejrzeć kogoś, poznać prawdziwe oblicze,

see to – dopilnować czegoś,

take after – przypominać kogoś

take back – odwoływać coś, cofać

take in zrozumieć, pojąć coś lub oszukać, nabrać kogoś,

take off – startować, o samolocie

take on – zatrudniać kogoś lub podejmować pracę

take up – zacząć jakieś hobby, przyjąć pracę lub zajmować czas

turn down – odrzucić, odmówić, ściszać lub zwalniać,

turn off – wyłączać

turn on – odkręcać, włączać,

turn up – pojawić się lub robić głośniej.