Angielski – Zaimki other i another

• zaimki other / another • przykłady

ZAIMKI: OTHER & ANOTHER

other – inne, inni
występuje z rzeczownikiem w liczbie mnogiej lub z zaimkiem ones:
I liked the film, but other people said it was boring. – Mnie się ten film podobał, ale inni ludzie mówili, że był nudny.
When I was at school, other pupils used to laugh at me. – Kiedy byłam w szkole, inni uczniowie śmiali się ze mnie.
 
others – inne, inni
występuje zawsze samodzielnie w roli zaimka:
Some people like to go to the seaside, others prefer the mountains. – Jedni lubią jeździć nad morze, inni w góry.

 

the other – ten drugi
występuje zawsze z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej lub z zaimkiem one:
We took on two employees. One resigned quickly, but the other man proved to be a brilliant salesman. – Zatrudniliśmy dwóch pracowników. Jeden szybko zrezygnował, ale ten drugi okazał się świetnym sprzedawcą.
I have two younger brothers, one is five, the other one is eight years old. –

Mam dwóch młodszych braci, jeden ma pięć, a drugi osiem lat.
I like this shirt, but I’ll take the other one. – Podoba mi się ta koszula, ale wezmę tę drugą.
 

the others – inni, ci drudzy

występuje zawsze samodzielnie, bez rzeczownika w roli zaimka.
There are two distinctive groups in our Party. We support the reforms, the others are strongly against them. –
W naszej partii są dwie wyraźne grupy. My popieramy reformy, inni są zdecydowanie przeciwko.

 

another – inny, następny, jeszcze jeden
występuje w roli określnika przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej lub samodzielnie jako zaimek
Can I have another piece of cake? – Czy mogę dostać jeszcze jeden kawałek ciasta?
One man held the door, another brought in the boxes. – Jeden mężczyzna trzymał drzwi, inny wniósł pudła.
 

 

PRZYKŁADY

They all say how do you do to one another.

Wszyscy mówią sobie dzień dobry (wzajemnie).