Angielski – Zaimek

ZAIMEK – THE PRONOUN

zaimek to część mowy mogąca zastąpić inne części mowy, np. rzeczownik, przymiotnik lub całe zdanie

np. zamiast : Jan – on

 

RODZAJE ZAIMKÓW

• osobowe

 

• dzierżawcze

 

• zwrotne

 

• wzajemne

 

• wskazujące

 

• względne

 

• nieokreślone

  any somebody, someone, nobody, everybody, none

 

• pytające

 

ilościowe