Angielski – Zaimki względne

• zaimki względne • przykłady

ZAIMEK WZGLĘDNY – RELATIVE PRONOUN

that, who, which, whose, whom, what – służy do zastępowania części mowy lub zdania, dzięki czemu unika się powtórzeń

that – który, która, którzy, które

zaimek: that (odnosi się do: osób, rzeczy, roślin, zwierząt)

zaimek that można zastąpić zaimkiem:

– who w stosunku do osób lub

– which w stosunku do  rzeczy, roślin i zwierząt

  This is the shirt, that I bought last week. To jeśt koszula, którą kupiłem w ubiegłym tygodniu.

  The soup that you made was really delicious. – Zupa, którą zrobiłeś, była naprawdę pyszna.

 

who – który, która, którzy, które

zaimek: who (odnosi się tylko do osób)

This is the swimmer, who won a medal. – To jest pływaczka, która zdobyła medal.

Do you know who’s who here? – Wiesz, kto tu jest, kim?

 

which – który, która, którzy, które

zaimek: which (odnosi się do: rzeczy, roślin, zwierząt)

Soldiers opened fire on a car which failed to stop. – Żołnierze otworzyli ogień do samochodu, który się nie zatrzymał.

I can never remember which is which. – Nigdy nie pamiętam, który jest, który.

* of which – którego, której, których, odnosi się do: rzeczy, roślin

  I bought a plant the leaves of which were red. – Kupiłem roślinę, której liście były czerwone

 

whose – którego, której, których

zaimek whose (odnosi się do: osób, rzeczy, roślin, zwierząt)

This is the man, whose son is studying. – To jest mężczyzna, którego syn studiuje.

The woman whose daughter he was married to. – Kobieta, z której córką się ożenił.

 

whom –  kto, który, która, kogo

zaimek: whom (odnosi się tylko do osób)

Whom did she marry? – Za kogo ona wyszła?

* występuje z przyimkami: to, of

Who is that woman to whom you talked at the party? – Kim jest ta kobieta, z którą rozmawiałeś na przyjęciu?

These were his friends, none of whom has any money. – To byli jego przyjaciele z których żaden nie miał pieniędzy.

 

 

PRZYKŁADY