Angielski – Zaimek wskazujący

• zaimki wskazujące • przykłady

ZAIMEK WSKAZUJĄCY – DEMONSTRATIVE PRONOUN

this – that  /  these – those –  wskazują: przedmioty, osoby, zjawiska bliskie, dalekie w przestrzeni i czasie

liczba pojedyncza

liczba mnoga

this – ten, ta, to

that – tamten, tamta, tamto

Look at this dog. – Spójrz na tego psa.

these – ci, te

those – tamci, tamte

Do you remember those days? –  Czy pamiętasz tamte dni?