Angielski – Zaimek pytający

• zaimki pytające • przykłady

ZAIMKI PYTAJĄCE – INTERROGATIVE PRONOUNS

who, whom, whose, which, what, what: służą do tworzenia pytań szczegółowych

who – kto, kim

Who are you talking to? – Z kim rozmawiasz?

Who discovered America? – Kto odkrył  Amerykę?

 

what – co, jak, jaki

What is this? – Co to jest? 

What is to be done? – Co należy zrobić?

  

which –  który, która, które

Which beer do you want? – Które piwo chesz?

Which book do you recommend? – Którą książkę polecasz

 

where – gdzie, skąd

Where are you going on holidays? – Gdzie jedziesz na wakacje?

Where do you come from? – Skąd pochodzisz?

  

whose – czyj, czyja, czyje

Whose book is this? – Czyja to książka?

With whose permission? – Za czyją zgodą?

  

when – kiedy

When did you buy your new car? – Kiedy kupiłeś swój nowy samochód?

 

how – jak + jego złożenia:

how often – jak często, how long – jak długo, how much, how many – ile

How are you? – Jak się masz? 

How did you like the party? – Jak się bawiłeś na przyjęciu?

 

why – dlaczego, czy

Why do you ask? – Dlaczego pytasz?

Why can’t you be quiet? – Czy nie możesz się uciszyć?

 

 

PRZYKŁADY