Angielski – Zaimek nieokreślony

• zaimek nieokreślony • przykłady

ZAIMEK NIEOKREŚLONY – INDEFINITE PRONOUN

some, any, nobody, nothing, everybody, everyrhing, all, one, you, they

some, any, oraz ich złożenia: somebody, someone, something, anybody, anyone, anything

some oraz any wyrażają pewną, nieokreśloną ilość: trochę, kilka, jakieś, niektórzy

• zazwyczaj towarzyszą rzeczownikom i występują w funkcji określników ilościowych

mogą pojawiać się samodzielnie i pełnią funkcję zaimków

• używa się ich zawsze z liczbą pojedynczą

 

some występuje zawsze w zdaniach twierdzących, a any w pytaniach i przeczeniach
  Some people like to spend their holidays at home. – Niektórzy ludzie lubią spędzać wakacje w domu.
  Who’s got change? I’ve got some. – Kto ma jakieś drobne? Ja mam trochę.
  I got news from Tom last month. And have you had any more since then? –

  W zeszłym miesiącu miałam wieści od Toma. A od tego czasu miałaś jeszcze jakieś?

  * any używa się w zdaniach pozornie twierdzących, sugerujących przeczenie, wątpliwość, oraz w  zdaniach warunkowych:
    It is impossible to find any good restaurant. – Niemożliwe jest (me można) znaleźć jakaś dobrą restaurację.
   wyraz impossible zawiera przeczenie.

 

somebody / someone – ktoś, something – coś występują zawsze w zdaniach twierdzących:

  Somebody has broken the window. – Ktoś wybił okno.
  I’ve got something in my eye. – Coś mi wpadło do oka.

 

anybody / anyone – ktoś oraz anything – coś występują w przeczeniach oraz pytaniach:
  Is there anyone here? – Czy ktoś tu jest?
  There isn’t anything to eat. – Nie ma nic do jedzenia.
  * zaimki te mogą także występować w zdaniach twierdzących, ale w innym znaczeniu:

    anybody / anyone – ktokolwiek, każdy

    anyone – jakikolwiek, jakiekolwiek, każdy

    anything – cokolwiek, wszystko.   
    Anybody can do it. – Każdy może to zrobić.
    Anything can happen. – Wszystko może się zdarzyć

    Give me one of these magazines, anyone will do. – Daj mi jeden z tych magazynów, jakikolwiek.

  

nobody, no on, nothing

nobody / no one – nikt
  Nobody could help me with that difficult task. – Nikt nie był w stanie mi pomóc przy tym trudnym ćwiczeniu.
  No one knew anything. – Nikt nic nie wiedział.

 

nothing – nic
  Nothing can spoil my mood today. – Nic nie popsuje mi dziś humoru.
  There is nothing interesting on TV tonight. – Dziś wieczorem w telewizji nie ma nic ciekawego.

 

everybody, everything,

everybody / everyone – każdy
  I asked everyone, but no one knew where the key was. – Pytałam każdego, ale nikt nie wiedział, gdzie jest klucz.
  Everybody likes to relax on the beach. Każdy lubi relaksować się na plaży.

 
everything – wszystko
  I’ve lost everything! — Straciłem wszystko!
  Everything is going to change soon. – Wszystko niedługo się zmieni.

 

all

all – wszyscy, wszystko
The winner takes all. – Zwycięzca bierze wszystko.

 

you, they, one, ones

you, they, one występują w formie nieosobowej – nie wskazują na konkretną osobę, lecz wyrażają ogólne prawdy i opinie
  They say green tea is healthy. — Mówi się, że zielona herbata jest zdrowa.
  One never knows what will happen tomorrow. – Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się jutro.

 

ones jest przypadkiem dzierżawczym zaimka nieokreślonego one, one, ones służą do tworzenia formy bezosobowej,

  którą w języku polskim oddaje się przez zaimki się, swój, swoje
  One mustnt lose ones head. – Nie powinno się tracić swojej głowy.

  Ones head whirls. – Kręci się człowiekowi w głowie.

 

w odróżnieniu od: you, they użycie zaimka one wskazuje, że podmiotem są wszyscy włącznie z osobą mówiącą
  One must use a sharp knife. – Trzeba użyć ostrego noża (ja też muszę tak zrobić, jeżeli chcę otworzyć puszkę).

 

• ones służy jako nieokreślony zaimek dzierżawczy przy bezokoliczniku
  zdania:
  I made up my mind. – Zdecydowałem się.
  He did his best. – Zrobił co mógł dosł.: swoje najlepsze.
  You musl look after your garden. – Musisz dbać o swój ogród.
  They take care of their health. = Oni dbają o swoje zdrowie.
  w formie bezosobowej, w bezokoliczniku, będą brzmiały:
  To make up ones mind. – Decydować się.
  To do ones best. – Starać się jak najbardziej, czynić największe wysiłki.
  To be obliged to look after ones garden. – Być zmuszonym dbać o swój ogród
  To take care of ones health. – Dbać o swoje zdrowie.
  

 

PRZYKŁADY

You can learn a foreign language more easily when you go abroad.

Łatwiej nauczyć się języka obcego, kiedy wyjedzie się za granicę.

 

Their husbands never pay them any compliments
Ich mężowie nigdy im nie prawią żadnych komplementów.