Angielski – czasowniki modalne: would

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

• would • konstrukcje z would • przykłady

WOULD

zastosowanie

• tworzenia trybu warunkowego i mowy zależnej

  I would go. – PoszedĹ‚bym

• do wyrażania próśb

  Would you mind passing me the ashtray? – Czy byĹ‚by pan Ĺ‚askaw podać mi popielniczkÄ™?

 

budowa

• twierdzenie: will + czasownik w bezokoliczniku (bez "to"   forma must jest taka sama dla wszystkich osĂłb

• pytanie: tworzone jest przez inwersję np. would I?

• przeczenie: would not = wouldn’t

 

 

WOULD RATHER, WOULD SOONER

woleć preferować

gdy podmiot zdania nadrzędnego i podrzędnego jest taki sam

• czas teraźniejszy i przyszły: would rather + bezokolicznik bez to

  I would rather stay at home. – WolaĹ‚bym zostać w domu.

  They would rather move to Liverpool. – Oni woleliby przeprowadzić siÄ™ do Liverpoolu.

  I’d rather go by bus than by train. – WolÄ™ jechać autobusem niĹĽ pociÄ…giem.

 

• czas przeszły: would rather + bezokolicznik czasu przeszłego (have + past particple)

  I’d rather have stayed at home. – WolaĹ‚em zostać w domu. 

  They would have rather moved to Liverpool. – Oni woleli przeprowadzić siÄ™ do Liverpoolu.

  I’d rather have gone by bus than by train. – WolaĹ‚em jechać autobusem niĹĽ pociÄ…giem.

  

gdy podmiot zdania nadrzędnego i podrzędnego nie jest taki sam

• czas teraźniejszy i przyszły: would rather + Past Simple

  I’d rather you didn’t do that. – WolaĹ‚bym, ĹĽebyĹ› tego nie robiĹ‚.

  I’d rather we stayed at home. – WolaĹ‚bym, ĹĽebyĹ›my zostali w domu.

  I would rather you didn’t smoke here. – WolaĹ‚bym, ĹĽebyĹ› tutaj nie paliĹ‚.

 

• czas przeszły

  would rather + Past Perfect

  I’d rather you hadn’t done that yesterday. – WolaĹ‚bym, ĹĽebyĹ› tego wczoraj nie robiĹ‚.

  I’d rather we had stayed at home yesterday. – WolaĹ‚bym, ĹĽebyĹ›my zostali wczoraj w domu

 

 

PRZYKĹ