Angielski – czasowniki modalne: will

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

WILL

zastosowanie

• shall i will służą do tworzenia czasu przyszłego

  I will not go to school tomorrow. – Nie pĂłjdÄ™ jutro do szkoĹ‚y.

• do wyrażenia próśb w zdaniach o konstrukcji pytającej

  Will you open the window, please? – Czy otworzysz okno, proszÄ™?

• will stosuje się mówiąc o złośliwości rzeczy martwych

  This machine will not work. – Ta maszyna nie dziaĹ‚a. 

  

budowa

• twierdzenie: will + bezokolicznik (bez "to"), forma must jest taka sama dla wszystkich osób

• pytanie: tworzone jest przez inwersję np. Will I?

• przeczenie: will not = won’t

 

 

PRZYKĹ