Angielski – konstrukcje z want

Nowa strona 2

PRESENT PERFECT CONTINUOUS + WANT

konstrukcja podkreśla chęć zrobienia czegoś

podkreśla chęć zrobienia czegoś:

I have been wanting to see that film for weeks!. – JuĹĽ od kilku tygodni chciaĹ‚am zobaczyć ten film.