Angielski – Konstrukcje z use

Nowa strona 2

• konstrukcje: used to, to get used to, to be used to • przykłady

USED TO

zwykłem/am coś robić, kiedyś coś robiłem/am

konstrukcja: used to

• oznacza: zwykĹ‚em/am coĹ› robić, kiedyĹ› coĹ› robiĹ‚em/am i wystÄ™puje gĹ‚Ăłwnie w zdaniach twierdzÄ…cych wyĹ‚Ä…cznie w  

  odniesieniu do przeszĹ‚oĹ›ci do opisywania: czynnoĹ›ci, nawykĂłw i przyzwyczajeĹ„, ktĂłre byĹ‚y regularne w przeszĹ‚oĹ›ci, 

  ale obecnie nie majÄ… juĹĽ miejsca

  I used to drink a lot of milk when I was a child. – Jako dziecko piĹ‚am duĹĽo mleka.

  My uncle used to smoke 40 cigarettes a day. – MĂłj wujek paliĹ‚ 40 papierosĂłw dziennie.

• formę pytającą tworzy się za pomocą did

  Did you use to work there? No, I didn’t  – Czy pracowaĹ‚eĹ› tam niegdyĹ›? Nie, nie pracowaĹ‚em. 

* used jest takĹĽe przymiotnikiem oznaczajÄ…cym: przyzwyczajony

 

 

TO GET USED TO

wyraĹĽa: przyzwyczajenie, nawyk robienia czegoĹ›

konstrukcja: get used to

• wyraża: proces przyzwyczajenia się do jakieś osoby, sytuacji lub otoczenia

• konstrukcję można stosować we wszystkich czasach

• budowa: to get used to + rzeczownik / gerund
I am getting used to getting up so early. – Przyzwyczajam siÄ™ do tak wczesnego wstawania.
He is sure that I will get used to this new job. – On jest pewny, ĹĽe przyzwyczajÄ™ siÄ™ do tej nowej pracy
How did you get used to living on your own? – Jak przyzwyczaiĹ‚eĹ› siÄ™ do samotnego ĹĽycia/ĹĽycia na wĹ‚asnÄ… rÄ™kÄ™?
He just couldn’t get used to eating sea-food. – On po prostu nie mĂłgĹ‚ siÄ™ przyzwyczaić do jedzenia owocĂłw morza.
I got used to going to work by bicycle. – PrzyzwyczaiĹ‚am siÄ™ do jeĹĽdĹĽenia do pracy na rowerze.

 

 

TO BE USED TO

wyraża: że jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni

konstrukcja: to be used to

• konstrukcję tę stosuje się gdy chcemy przekazać, że jesteśmy już do czegoś przyzwyczajeni, że dana czynność

  przychodzi nam Ĺ‚atwo i jesteĹ›my do niej nawykli 

• budowa: to be used to + gerund
I am used to getting up so early – Jestem przyzwyczajony do tak wczesnego wstawania.
He is sure I am already used to my new job. – On jest pewien, że jestem już przyzwyczajony do mojej nowej pracy.
He is not used to eating sea-food. – On nie jest przyzwyczajony do jedzenia owoców morza.

 

* porĂłwnanie konstrukcji get used to i to be used to

  – get used to: mĂłwi o procesie przyzwyczajania siÄ™ lub powstawania nawyku

  – to be used to: opisuje wynik takiego procesu

  I was geting used to waking up so early all month and now I’m used to it.

  

 

PRZYKĹ