Angielski – Konstrukcje z unless

Nowa strona 2

UNLESS

chyba, że / jeśli nie / o ile nie

• spĂłjnik unless: chyba ĹĽe, jeĹĽeli nie, o ile nie – wystÄ™puje w zdaniach warunkowych

• w zdaniach podrzędnych: unless może zastąpić zdanie z if i czasownikiem w formie przeczenia

• w przypadku użycia unless czasownik ma już formę twierdzącą

  unless – forma twierdzÄ…ca = if not – przeczenie

 

You will not pass the exam, if you don’t study hard. – Nie zdasz egzaminu, jeĹ›li nie bÄ™dziesz siÄ™ duĹĽo uczyĹ‚.

You will not pass the exam, unless you study hard. – Nie zdasz egzaminu, chyba ĹĽe bÄ™dziesz siÄ™ duĹĽo uczyĹ‚.

I won’t help you unless you pay me. – Nie pomogÄ™ ci chyba, ĹĽe mi zapĹ‚acisz.

He would never ask for help unless he was desperate. – On nigdy nie poprosiĹ‚by pomoc chyba, ĹĽe byĹ‚by zdesperowany.

We wouldn’t have gotten lost, unless we had taken the map. – Nie zgubilibyĹ›my siÄ™, gdybyĹ›my wziÄ™li mapÄ™.