Angielski – Konstrukcje z suppose

Nowa strona 2

• konstrukcje: to be supposed to do / to be, suppose, supposing  • przykĹ‚ady

TO BE SUPPOSED TO DO / TO BE

służy do wyrażania powinności, szczególnie wtedy, gdy oczekuje się jej spełnienia

* porĂłwnaj konstrukcjÄ…: to be + infinitive (bezokolicznik)

konstrukcja: to be supposed to do / to be
służy do wyrażania powinności, szczególnie wtedy, gdy oczekuje się jej spełnienia

  

• jeĹĽeli czynność ma lub miaĹ‚a wystÄ…pić w chwili mĂłwienia – pozostawiamy jÄ… w bezokoliczniku

  to be suppsosed + infinitive

  Where are we supposed to go? – DokÄ…d mamy iść?

  I was not supposed to tell you that. – MiaĹ‚am ci tego/o tym nie mĂłwić.

  You are supposed to do it. – Masz to zrobić.

 

• jeĹ›li czynność wydarzyĹ‚a siÄ™ lub miaĹ‚a siÄ™ wydarzyć wczeĹ›niej – uĹĽywa siÄ™ konstrukcji

  to be supposed to have done sth.,
  You were supposed to have done it a long time ago. – MiaĹ‚eĹ› to zrobić dawno temu.

  were supposed to – odnosimy siÄ™ do sytuacji z przeszĹ‚oĹ›ci

  to have done – do czynnoĹ›ci, ktĂłra miaĹ‚a być zrobiona jeszcze wczeĹ›niej

  Mark was supposed to have done the washing this time (but he didn’t do it.) –

  Tym razem to Marek miaĹ‚ zrobić pranie (ale tego nie zrobiĹ‚).

  

• konstrukcja może mieć też znaczenie: podobno
  It is supposed to be a good restaurant. –

  To jest podobno dobra restauracja. / MĂłwiÄ…, ĹĽe to dobra restauracja.
  Latin America is supposed to be a pretty inexpensive place to travel in. –
  Podobno Ameryka Ĺ‚aciĹ„ska to caĹ‚kiem tanie miejsce, jeĹ›li chodzi o podróże.
      

* podobną, ale rzadziej używaną ze względu na swoją formalność jest konstrukcja:

   to be to + infinitive, ktĂłra oznacza: mieć coĹ› zrobić, i odnosi siÄ™ do czynnoĹ›ci zaplanowanych

     

* różnica między konstrukcjami: to be supposed to do / to beto be to + infinitive

  sprowadza siÄ™ gĹ‚Ăłwnie do sprecyzowania czyjÄ… wolÄ… jest dana czynność

  I can’t come, I’m supposed to do my homework.

  I can’t come, I’m to do my homework.

  oba zdania moĹĽna przetĹ‚umaczyć jako: Nie mogÄ™ przyjść, mam odrobić lekcje….

  w pierwszym zdaniu podkreĹ›la siÄ™: ĹĽe oczekuje siÄ™ od ciebie, ĹĽe odrobisz lekcje

  w drugim zdaniu, ĹĽe to ty sam "planujesz" odrobić lekcje bez ĹĽadnego nacisku zewnÄ™trznego, a jedynie

  z wĹ‚asnej nieprzymuszonej woli *w odniesieniu do lekcji ta konstrukcja uĹĽywana jest na pewno rzadziej 🙂

 

 

SUPPOSE, SUPPOSING

załóżmy, przypuśćmy – konstrukcja wystÄ™puje tylko w czasie teraĹşniejszym i przeszĹ‚ym

czas teraĹşniejszy:
suppose /supposing + Past Simple
Suppose you were a very rich person. – Przypuśćmy, ĹĽe jesteĹ› bardzo bogatÄ… osobÄ….
Supposing they were abroad. – Przypuśćmy, ĹĽe sÄ… za granicÄ….
Suppose you were late. – Przypuszczam, ĹĽe ty siÄ™ spóźnisz.

  

czas przeszły
suppose /supposing + Past Perfect
Suppose he had lost his way. – Przypuśćmy, ĹĽe zgubiĹ‚ drogÄ™.
Supposing we hadn’t met before. – Przypuśćmy, ĹĽe siÄ™ nigdy wczeĹ›niej nie spotkaliĹ›my.

  

 

PRZYKĹ