Angielski – czasowniki modalne: should

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

• should • konstrukcje z should • przykłady

SHOULD

służy do wyrażania: próśb, ofert lub sugestii

zastosowanie

czasownik should wyraża powinność, radę, opinię na jakiś temat, często w połączeniu ze zwrotami jak np.

I think that – uwaĹĽam, ĹĽe

* sholud nie wyraĹĽa ona nakazu tak jak np. czasownik must
You should go to the doctor, you don’t look well. – PowinnaĹ› iść do lekarza, kiepsko wyglÄ…dasz.
 

budowa

• twierdzenie: should + bezokolicznik (bez "to"), forma should jest taka sama dla wszystkich osób

• pytanie:przez inwersję np.should I?

• przeczenie: should + not = shan’t

 

 

KONSTRUKCJE Z SHOULD

should + infinitive (bezokolicznik)

• odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości

• wyraża obowiązek, zalecenie dokonania danej czynności.
• w  konstrukcji tej odpowiada ought  – w znaczeniu: powinienem, powinieneĹ›, powinien, powinna
  You’ve been working hard. You should pass this exam. – Ciężko pracowaĹ‚aĹ›. PowinnaĹ› zdać ten egzamin.
  He should call on her again. – Powinien jÄ… znĂłw odwiedzić.

 

should + perfect infinitive (have + trzecia forma czasownika)

• odnosi siÄ™ do przeszĹ‚oĹ›ci  

• określa czynność, która nie została zrealizowana w przeszłości

• oczekiwanie w stosunku do przyszłości lub gdy coś nie spełnia naszych oczekiwań:
  Tina should have gone to the doctor earlier. – Tina powinna byĹ‚a iść wczeĹ›niej do lekarza. (ale nie poszĹ‚aĹ›)

  He should have called on her again. – Powinien byĹ‚ odwiedzić jÄ… odwiedzić znowu. (ale tego nie zrobiĹ‚eĹ›)
  

 

PRZYKĹ