Angielski – czasowniki modalne: shall

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

SHALL

służy do wyrażania: próśb, ofert lub sugestii

zastosowanie

• shall stosuje się do wyrażania: próśb, ofert lub sugestii

  Shall we go to the party tomorrow? – Czy pójdziemy jutro na przyjęcie?

• może oznaczać: rozkaz, zakaz lub postanowienie mówiącego dotyczące działania innej osób

  You shall stay at home. – Pozostaniesz w domu. = rozkaz, He shan’t stay here any longer! – On nie zostanie tu dłużej! = zakaz

  The children shall get chocolate if they behave. – Dzieci dostaną czekoladę, jeśli będą grzeczne. = postanowienie

• shall i will służą do tworzenia czasu przyszłego

  w 1 osobie Iiczby pojedynczej i mnogiej shall, wlll można stosować zamiennie, podobnie jak should, would

  

budowa

twierdzenie: shall + bezokolicznik (bez "to"), forma must jest taka sama dla wszystkich osób

pytanie: tworzone jest przez inwersję np.shall I?

przeczenie: shall not = shan’t

 

 

PRZYKŁADY

Shall we go for an all day picnic?
Czy pojedziemy na całodzienny piknik?

Shall I do that for you?
Czy mam to zrobić dla ciebie?

Shall I pour you out another cup of tea?
Czy mam ci nalać jeszcze jedną filiżankę herbaty?

Shall my daughter buy that medicine for you?
Czy moja córka ma kupić pani to lekarstwo?
gramatyka: w pytaniach w których coś proponuje lub ofiarowuje shall używa się w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej a will w 2