Angielski – czasowniki modalne: shall

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

SHALL

służy do wyrażania: próśb, ofert lub sugestii

zastosowanie

• shall stosuje się do wyrażania: próśb, ofert lub sugestii

  Shall we go to the party tomorrow? – Czy pĂłjdziemy jutro na przyjÄ™cie?

• może oznaczać: rozkaz, zakaz lub postanowienie mówiącego dotyczące działania innej osób

  You shall stay at home. – Pozostaniesz w domu. = rozkaz, He shan’t stay here any longer! – On nie zostanie tu dĹ‚uĹĽej! = zakaz

  The children shall get chocolate if they behave. – Dzieci dostanÄ… czekoladÄ™, jeĹ›li bÄ™dÄ… grzeczne. = postanowienie

• shall i will służą do tworzenia czasu przyszłego

  w 1 osobie Iiczby pojedynczej i mnogiej shall, wlll moĹĽna stosować zamiennie, podobnie jak should, would

  

budowa

• twierdzenie: shall + bezokolicznik (bez "to"), forma must jest taka sama dla wszystkich osób

• pytanie: tworzone jest przez inwersję np.shall I?

• przeczenie: shall not = shan’t

 

 

PRZYKĹ