Angielski – Przyimek

przyimek

PRZYIMEK – THE PREPOSITION

przyimek  

to nieodmienna i niesamodzielna część mowy, np: z, do , na, tworząca z rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym tzw. wyrażenie przyimkowe, np: na stole, przez płot –  pokazuje relacje między czynnością i przedmiotem albo między przedmiotami

wyróżnia się:

• przyimki proste: w, na, o, z, za, ku, do, śród, bez, pod, przed, nad, obok, dla, między, przez, po itd.

• przyimki złożone (połączenie przyimków prostych): pośród, poprzez, pomiędzy, ponad, wśród, spoza, obok, około, spod, oprócz

 

przyimek w języku angielskim

• trudność w posługiwaniu się przyimkami w języku angielskim wynika z faktu, że przyimków angielskich nie można

  jednoznacznie przyporządkować przyimkom w języku polskim.

• jeden przyimek angielski może w różnych zwrotach odpowiadać różnym przyimkom polskim, a ten sam przyimek polski ma

  w różnych zwrotach różne odpowiedniki angielskie, np: przyimek: on ma w niektórych zwrotach znaczenie takie same jak w 

  języku polskim: on the table – na stole, I count on you – Liczę na ciebie.

  ale może mieć też inne znaczenie: on Monday – w poniedziałek, on the train – w pociągu, a lecture on Hamlet – wykład o

  Hamlecie, on the right side – po prawej stronie

* dlatego nauka pojedynczych słówek, w stylu 100 pojedynczych słówek na dzień, nie ma żadnego sensu

 

przyimki używane przy określeniach czasu

about – około, after – po, before – przed, during – podczas, for – od / przez, from – od, since – od, at – o / w, by – do, in – w

 

przyimki używane przy określeniach miejsca

at – na / przy / w / u

używa się z nazwami miast i miejscowości traktowanych jako punkty w okolicy, terenie, a nie jako obszar, teren lub otoczenie. We arrived at Brighton. – Przyjechaliśmy do Brighton. ale We lived in Brighton. – Mieszkaliśmy w Brighton.

about – dookoła,

 

above – ponad

 

across – poprzez

 

against – prz / o

 

along – wzdłuż, behind – za

 

among – pomiedzy

 

between – między

 

by – obok, down – w dół

 

from – z, in – w

 

near – blisko

 

on – na

 

over – nad

 

to – do

 

under – pod

 

up – do góry / pod górę

 

przyimki używane przy określeniach sposobu

by – przez, za pomocą

używa się z nazwami środków transportu: by car – samochodem, by plane – samolotem

 

in – w

in hurry – w pośpiechu, in anger – w gniewie

 

with – z

with a knife – nożem, with a smile – z uśmiechem