Angielski – czasowniki modalne: ought

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

OUGHT TO

służy do wyrażania: próśb, ofert lub sugestii

zastosowanie

czasownik ought

• ought jest czasownikiem ułomnym, nadającym następującemu po nim czasownikowi (w bezokoliczniku z to)

  zabarwienie obowiÄ…zku, rady, ĹĽyczenia zupeĹ‚nie tak jak polski czasownik powinienem.
• ought wyraża silniejszy przymus aniżeli should,
jest jednak dużo rzadziej używany w języku potocznym.

• jako jedyny ze wszystkich czasowników modalnych występuje ze słówkiem to

• w przeczeniach słówko not pojawia się przed to: ought not to.
  You ought to be more polite. – PowinieneĹ› być bardziej uprzejmy.
  You ought not to speak to the teachers like that. – Nie powinieneĹ› tak mĂłwić do nauczycieli.

     

budowa

• twierdzenie: ought + bezokolicznik z to

• pytanie: tworzone jest przez inwersję np.ought I?

• przeczenie: ought not to

  

konstrukcje z ought

ought to + perfect infinitive

• odnosi się do przeszłości

• wyraża obowiązek / życzenie, które nie zostały spełnione w przeszłości patrz
  I ought to have gone. – MiaĹ‚em obowiÄ…zek pĂłjść. (ale nie poszedĹ‚em)
  You ought to have told that to her before – PowinieneĹ› byĹ‚ jej to powiedzieć przedtem. (ale nie powiedziaĹ‚eĹ›)

 

 

PRZYKĹ