Angielski – Konstrukcje: neither…nor, so do

SO DO

• konstrukcje: so do, neither / nor do – teoria  • przykĹ‚ady

SO DO…, takĹĽe, rĂłwnieĹĽ

NEITHER / NOR DO…  rĂłwnieĹĽ nie

• konstrukcje so do… oraz neither/nor do… tĹ‚umaczy siÄ™ odpowiednio

  – so do… – rĂłwnieĹĽ, teĹĽ

  – neither / nor do… rĂłwnieĹĽ nie, teĹĽ nie

 

• po so/neither/nor używa się odpowiedniego czasownika posiłkowego (auxiliary), w czasie zgodnym z czasem zdania

  gĹ‚Ăłwnego: so / neither / nor  +  czasownik posiĹ‚kowy  +  rzeczownik / zaimek

   

• so/neither/nor w konstrukcjach z czasownikami posiłkowymi występują:
 
– na koĹ„cu zdania, do ktĂłrego siÄ™ odnoszÄ…

  – w nowej wypowiedzi, jako reakcja na wczeĹ›niejsze zdanie
    Her brother bought a flat. So did his sister. – Jej brat kupiĹ‚ mieszkanie. Jego siostra rĂłwnieĹĽ.
    Jack likes classical music. So do I. – Jack lubi muzykÄ™ klasycznÄ…. Ja rĂłwnieĹĽ.

  

• neither/nor można użyć tylko jako odpowiedź do zdania przeczącego.
   I didn’t like her new dress. Neither did my sister. – Nie podobaĹ‚a mi siÄ™ jej nowa sukienka. Mojej siostrze rĂłwnieĹĽ nie.
   Stan hasn’t come, and neither has Robin. – Stan jeszcze nie przyszedĹ‚ I Robin teĹĽ nie.
  

• czasownik posiłkowy użyty po neither/nor zachowuje formę twierdzącą, a nie przeczącą – ZACHOWANA JEST ZASADA

  POJEDYNCZEGO PRZECZENIA.

  * zdanie PRZECZÄ„CE, to nie tylko zdanie, ktĂłrego czasownik posiĹ‚kowy zawiera przeczenie, ale takĹĽe KAĹ»DE ZDANIE
     zawierajÄ…ce jakiekolwiek sĹ‚owo NEGUJÄ„CE: np. nothing, nobody, no one, never, nowhere itd.
 

* uwaga:

  1. czÄ™sty bĹ‚Ä…d: jeĹ›li have / has / had wystÄ™puje w zdaniu jako czasownik gĹ‚Ăłwny a nie posiĹ‚kowy!!! – wĂłwczas w konstrukcji

      uĹĽywa siÄ™ czasownika posiĹ‚kowego (auxiliary) w odpowiednim czasie – czyli do / does / did.

      I have two cars. So does my neighbour. – Mam dwa samochody. MĂłj sÄ…siad rĂłwnieĹĽ.

 

  2. konieczność zachowania zgodnoĹ›ci: zdanie oznajmujÄ…ce: so…, zdanie przeczÄ…ce: neither/nor

      jeĹĽeli mamy zdanie TWIERDZÄ„CE, np. I am flying to Rome, a druga osoba chce powiedzieć: A ja nie.,

      nie uĹĽywamy wtedy konstrukcji z neither/not, tylk odpowiadamy krĂłtkim: But I am not.

      I am flying to Rome. But I am not. – LecÄ™ do Rzymu. A ja nie.

 

 

PRZYKĹ